แคงเกอร์คัท

ตัดวงจรแคงเกอร์ทุกระยะ

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

฿390.00
รหัส: SV010721000

สถานะ: ในคลังสินค้า

แคงเกอร์คัท


แคงเกอร์ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ Xanthomonas campestris pv. citri พบระบาดมากในมะนาว และส้มต่างๆโรคแคงเกอร์ เป็นโรคที่สำคัญในพืชตระกูลส้ม ส้มเขียวหวาน ส้มโอ มะนาว มะกรูด ก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงมากเกิดได้กับทุกส่วนของต้น โรคระบาดในฤดูฝน และฤดูหนาวที่มีหมอกลง