การปลูกพืชไร่หลังทำนา

3387

การปลูกพืชไร่หลังทำนา

 

ในปัจจุบันทางรัฐบาลได้มีนโยบายลดพื้นที่นาปรัง โดยเฉพาะในเขตชลประทานเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมามีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว ทำความเสียหายให้แก่พื้นที่ปลูกข้าวเป็นจำนวนมาก ดังนั้นทางราชการจึงแนะนำให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชไร่ทดแทนนาปรังทั้งนี้ เนื่องจากใช้น้ำน้อยกว่าการทำนา ช่วยตัดวงจรการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูข้าว ราคาดีและคุณภาพเมล็ดดี ผลผลิตสูง ผลตอบแทนสูง และเพิ่มปริมาณการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการใช้บริโภคในประเทศ รวมทั้งเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 

เกษตรกรสามารถปลูกพืชไร่ตามหลังเก็บเกี่ยวข้าวได้อย่างดีสำหรับข้อจำกัดสภาพแวดล้อมหลังนา ได้แก่ ช่วงแสงวันสั้น อุณหภูมิต่ำในระยะแรก อุณหภูมิสูงในระยะหลัง กระทบแล้งในช่วงออกดอกติดฝักและ สภาพดินอัดตัวแน่นดังนั้นลักษณะพันธุ์พืชไร่ที่เหมาะสม คือ อายุสั้นทนแล้ง ทนนำ้ขัง ทนอุณหภูมิต่ำและสูง ต้นกล้าแข็งแรง ไม่ไวแสงสำหรับพืชไร่ที่เหมาะสมในสภาพหลังนา ได้แก่ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ปอเทือง ถั่วลิสง และข้าวโพด

ที่มา : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!