การใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช

2784

ไส้เดือนฝอย Steinernema และ Heterorhabditis เป็นไส้เดือนฝอยที่มีประโยชน์ สามารถนำมาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้มากมายหลายชนิด มีการศึกษาวิจัยและพัฒนากันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ โดยจุดมุ่งหมายเพื่อนำมาใช้เป็นชีวภัณฑ์​ควบคุมแมลงศัตรูพืช ( Biological agent)

เนื่องจากไส้เดือนฝอยมีคุณสมบัติทำลายแมลงศัตรูพืชในเวลาอันรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมงขึ้นไป สามารถเลี้ยงเพิ่มปริมาณมากได้และมีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น จึงเป็นทางเลือกในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชอีกวิธีหนึ่ง สำหรับเกษตรกรผู้สนใจ

ไส้เดือนฝอยทำให้แมลงตายได้อย่างไร ?

ไส้เดือนฝอยวัย 3 ระยะ เข้าทำลายแมลง จะเข้าสู่ภายในตัวแมลง โดยผ่านเข้าทางปาก ทวาร รูหายใจ แล้วชอนไชเข้าสู่กระแสเลือด และเจริญเติบโตโดยการกินของเหลวและเนื้อเยื่อของแมลงเป็นอาหาร ขณะเดียวกันไส้เดือนฝอยจะขับถ่ายแบคทีเรียร่วมอาศัยออกมา ซึ่งแบคทีเรียนี้เป็นพิษต่อแมลงเป็นสาเหตุสำคัญทำให้แมลงตายภายใน 1-2 วันขึ้นไป เพราะเลือดเป็นพิษ ส่วนไส้เดือนฝอยจะยังคงเจริญเติบโตและขยายพันธุ์อยู่ในซากแมลงจนอาหารในตัวแมลงหมด ไส้เดือนฝอยวัย 3 ระยะเข้าทำลายแมลงจึงออกจากซากหนอนเพื่อหาอาหารใหม่ต่อไป

ไส้เดือนฝอย สามารถเข้าทำลายแมลงได้หลายชนิด ได้แก่ หนอนผีเสื้อต่างๆ หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนใยผัก หนอนใต้เปลือกลองกอง หนอนด้วงชนิดต่างๆ เช่น ด้วงหมัดผัก ด้วงงวงมันเทศ แต่ไม่สามารถนำไปกำจัดเพลี้ยอ่อน และแมลงหวี่ขาว

คำแนะนำการใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช

การใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมหนอนกินใต้เปลือกลองกอง

1.หนอนกินใต้เปลือกลองกอง
ไส้เดือนฝอยอัตรา 50 ล้านตัวต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นตามกิ่งและลำต้นที่มีหนอนอัตรา 2-3 ลิตรต่อต้น (ขึ้นกับอายุของต้น) ควรพ่นทุก 15 วัน ติดต่อกัน 2 ครั้ง

ไส้เดือนฝอย กำจัดด้วงหมัดผัก

2.ตัวอ่อนด้วงหมัดผักในพืชผักตระกูลกะหล่ำ
ไส้เดือนฝอยอัตรา 50 ล้านตัวต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นหรือราดลงดินในแปลงผักหลังการให้น้ำ ควรพ่นครั้งแรกหลังหว่านเมล็ดและพ่นทุก 10 วัน ติดต่อกัน 4 ครั้ง

ไส้เดือนฝอย กำจัดนหนอกระทู้หอม

3. หนอนกระทู้หอมในดาวเรือง
ไส้เดือนฝอยอัตรา 50 ล้านตัวต่อน้ำ 20ลิตร ปรับหัวฉีดให้พ่นฝอยละเอียด พ่นตามยอดและดอกในตอนเย็นหลังรดน้ำแปลง พ่นทุก 5-7 วันหลังเพาะเมล็ดได้ 15 วัน

ไส้เดือนฝอย กำจัดหนอนด้วง

4. หนอนด้วงกินรากสตรอเบอร์รี่
ไส้เดือนฝอยอัตรา 50 ล้านต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นตอนเย็นหลังรดน้ำ จำนวน 2 ครั้งหลังปลูก

ไส้เดือนฝอย กำจัดหนอนผีเสื้อ

5.หนอนผีเสื้อในโรงเพาะเห็ด
ไส้เดือนฝอยอัตรา 50 ล้านตัวต่อน้ำ 20 ลิตร เริ่มพ่นเมื่่อเปิดปากถุงเห็ด โดยพ่นไส้เดือนฝอยเข้าทางปากถุงหรือเมื่อพบการเข้าทำลายของหนอนในก้อนเชื้อเห็ด หลังจากนั้นพ่นสัปดาห์ละครั้ง หรือเมื่อมีหนอนระบาด

ไส้เดือนฝอย ด้วงงวง

6.ด้วงงวงในแปลงปลูกมันเทศ
ไส้เดือนฝอยอัตรา 50ล้านตัวต่อน้ำ 20ลิตร พ่นหรือราดลงดินในแปลงปลูกมันเทศตอนเย็น เมื่อมันเทศมีอายุได้ 60 วันหลังปลูก และใช้ติดต่อกันทุกวัน 15-20 วัน รวม 3-4 ครั้งตามความจำเป็น

 

ที่มา ศูนย์วิจัยเอสวี

นามปากกา :  UEE

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 โรคพืชหน้าฝน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!