ขยายเชื้อได้ด้วย “ราแบคฟูลาร์” ให้เกิดประสิทธิภาพ

3657

เชื้อราแบคฟูลาร์

เป็นเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่มีประโยชน์ที่อยู่ร่วมกับพืชโดยไม่ทำความเสียหายให้กับพืช มีความสามารถในการแย่งธาตุอาหารได้ดีกว่าเชื้อจุลินทรีย์อื่น และสร้างสารปฏิชีวนะได้หลายชนิด ทำให้เชื้อโรคพืชลดการทำลายพืช และทำลายเชื้อโรคพืชทำให้ลดปริมาณเชื้อโรคพืช

การใช้และผลิตราแบคฟฟูลาร์

เป็นเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่มีประโยชน์ถูกผลิตให้อยู่ในรูปผงสปอร์แห้ง และสปอร์ในสารเหล็ว ใช้ป้องกันการจัดโรคพืชหลายชนิด เช่นโรคที่เกิดจากเชื้อรา Phytopthora, Rhizoctonia, และโรคแอนแทรคโนสเป็นต้น และ bact. เช่น แคงเกอร์เน่าเละ etc. เป็นต้น

เชื้อราแบคฟูลาร์

เป็นเชื้อแบคทีเรียทีปกติจะอาศัยอยู่ภายในพืช โดยไม่ ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อพืชที่อาศัยอยู่มีคุณสมบัติที่เป็นเชื้อจุลินทรีย์ ต่อต้านที่มีศักยะภาพในการลดอัตราการเกิดโรคพืช โดย 1.สามารถเข้าทำลายเชื้อโรคพืชโดยตรงและหรือ

2.สร้างสารปฏิชีวนะได้หลายชนิด คุณสมบัติเด่นของเชื้อ คือมีความสามารถในการแก่งแย่งธาตุอาหารได้ดีกว่าจุลินทรีย์ชนิด อื่นๆในสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลน

  

การผลิตการขยายราแบคฟูลาร์ผง : เกษตรกรสามารถขยายการผลิตเชื้อราแบคฟูลาร์ผง ได้ด้วยตนเอง ด้วยวธีการดังต่อไปนี้


วิธีการขยายเชื้อ

วิธีขยายเชื้อราแบคฟูลาร์ชนิดผง (ชนิดน้ำไม่แนะนำให้ขยาย)
1. เติมน้ำสะอาดใส่ขวดพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร
2. เติมราแบคฟูลาร์ชนิดผง 50 กรัม
3. เติมนมรสจืด 1 กล่อง 250 มิลลิลิตร  (นมอะไรก็ได้ แต่ต้องรสจืดเท่านั้น) หรือน้ำมะพร้าวอ่อน
4. ปิดขวดแล้วเขย่า วางไว้ 24 ชม. (เขย่า 2-3 ครั้ง)
5. เมื่อครบ 24 ชม. นำไปผสมน้ำได้ 50 ลิตร

แนะนำให้ขยายในขวดเล็ก เพราะป้องกันการปนเปื้อนได้ดี

ไม่แนะนำให้ขยายในถังใหญ่ทีเดียว เพราะมีโอกาสปนเปื้อนเชื้ออื่นได้ง่าย เพราะอุปกรณ์ไม่สะอาดพอ

เชื้อที่ขยายไว้ 24 ชม. แล้ว ยังไม่ได้ใช้ ให้หมั่นเขย่าขวด เพื่อเติมอากาศ ยังคงนำไปใช้ได้ภายใน 3 วัน แต่ต้องคอยเขย่าขวด

วิธีการใช้  เชื้อขยายราแบคผง 1 ลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเวลา เช้า หรือ เย็น

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก SV Group Online Farmer’s Assistant

 

 

 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!