คลุกเมล็ดด้วย ไตรโคเดอร์มาดีอย่างไร ?

110

เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราที่พบในดินทั่วไปมีคุณสมบัติเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่มีคุณภาพ ใช้ควบคุมโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่อยู่ในดินและบนเมล็ดพืช ดังนั้นการคลุกเมล็ดตั้งแต่ก่อนเก็บไว้หรือก่อนปลูกจะช่วยให้พืชปลอดภัยจากเชื้อสาเหตุโรคพืชได้ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชด้วย

1.ช่วยลดโรคระบาดหลังการเก็บเกี่ยว 
ป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ด โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดผง หรือเชื้อสด 10 – 20 กรัม ต่อเมล็ดพืช 1 กิโลกรัม เติมน้ำสะอาดหรือสารจับใบลงไปเล็กน้อย เพื่อช่วยให้เชื้อผงติดกับเมล็ดได้ดีขึ้น แนะนำว่าถ้าต้องเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ให้เอาไปผึ่งลมอย่าผึ่งแดดเดี๋ยวเชื้อราจะตายได้ หรือคลุกแล้วสามารถนำไปใช้ได้ทันที

 

2. สามารถเข้าครอบครองรอบรากพืชได้รวดเร็ว 
เพราะเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่อยู่รอบๆ เปลือกหุ้มเมล็ดสามารถขยายพันธุ์ได้และอาศัยอยู่รอบๆ รากเมื่อเมล็ดงอก จึงสามารถช่วยเสริมสร้างให้พืชเจริญเติบโตได้เร็ว

 

3.เพิ่มความหนาแน่นราก 
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของราก เพิ่มจำนวนราก ทำให้หาอาหารมาเลี้ยงลำต้นได้มากขึ้น จึงทำให้พืชมีการเจริญเติบโตดีแข็งแรงสมบูรณ์

 

4.ช่วยรากที่กำลังงอกหาอาหา
เชื้อไตรโคเดอร์มาที่อยู่บริเวณรอบรากพืชจะช่วยส่งเสริมด้านการดูดซับธาตุอาหาร และช่วยย่อยสลายธาตุอาหารให้อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้

 

 

5. ทำให้การใช้ปุ๋ยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ช่วยย่อยสลายให้ปุ๋ยอยู่ในรูปพืชนำไปใช้ได้ ช่วยลดการสูญเสียธาตุอาหารไปตามธรรมชาติ

 

6.ช่วยเพิ่มความต้านทานโรคของพืช
ชักนำให้พืชเกิดความต้านทานโรคขึ้นภายในต้นพืช และลดกิจกรรมของเชื้อก่อโรคบริเวณรอบรากพืช เมื่อพืชมีระบบรากดีเจริญเติบโตดี แข็งแรง จึงต้านทานโรคได้ดีขึ้น

  นามปากกา :  UEE

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 โรคพืชหน้าฝน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!