คลุกเมล็ดด้วย ไตรโคเดอร์มาดีอย่างไร ?

407

เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราที่พบในดินทั่วไปมีคุณสมบัติเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่มีคุณภาพ ใช้ควบคุมโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่อยู่ในดินและบนเมล็ดพืช ดังนั้นการคลุกเมล็ดตั้งแต่ก่อนเก็บไว้หรือก่อนปลูกจะช่วยให้พืชปลอดภัยจากเชื้อสาเหตุโรคพืชได้ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชด้วย

โดยเชื้อราไตรโคเดอร์มา จะสร้างเส้นใยสีขาวและผลิตโคนิเดีย (Conidia) หรือสปอร์ รวมเป็นกลุ่มเห็นเป็นสีขาว เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราที่ปฏิปักษ์ต่อเชื้อราอื่นที่เป็นสาเหตุของโรคพืชหลายชนิด โดยวิธีแทงรากเข้าสู่ภายในเส้นใยของเชื้อราชนิดอื่นแล้วแย่งกินอาหารของเชื้อราอื่นๆ รวมถึงการปล่อยเอนไซม์หรือสารปฏิชีวนะเพื่อทำลายและกินเชื้อราอื่นเป็นอาหาร นอกจากนี้พบว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถชักนำให้ต้นพืชสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคและโรคพืชต่างๆ ได้ดีขึ้นอีกด้วย

ช่วยป้องกันโรคหลังเก็บเกี่ยวใช้ไตรโคเดอร์มา

1.ช่วยลดโรคระบาดหลังการเก็บเกี่ยว 
ป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ด โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดผง หรือเชื้อสด 10 – 20 กรัม ต่อเมล็ดพืช 1 กิโลกรัม เติมน้ำสะอาดหรือสารจับใบลงไปเล็กน้อย เพื่อช่วยให้เชื้อผงติดกับเมล็ดได้ดีขึ้น แนะนำว่าถ้าต้องเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ให้เอาไปผึ่งลมอย่าผึ่งแดดเดี๋ยวเชื้อราจะตายได้ หรือคลุกแล้วสามารถนำไปใช้ได้ทันที

ไตรโคเดอร์มา ครอบครองพืช

2. สามารถเข้าครอบครองรอบรากพืชได้รวดเร็ว 
เพราะเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่อยู่รอบๆ เปลือกหุ้มเมล็ดสามารถขยายพันธุ์ได้และอาศัยอยู่รอบๆ รากเมื่อเมล็ดงอก จึงสามารถช่วยเสริมสร้างให้พืชเจริญเติบโตได้เร็ว

ใช้ไตรโคเดอร์มาช่วยเพิ่มความหนาแน่น

3.เพิ่มความหนาแน่นราก 
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของราก เพิ่มจำนวนราก ทำให้หาอาหารมาเลี้ยงลำต้นได้มากขึ้น จึงทำให้พืชมีการเจริญเติบโตดีแข็งแรงสมบูรณ์

ไตรโคเดอร์มาช่วยรากงอก

4.ช่วยรากที่กำลังงอกหาอาหา
เชื้อไตรโคเดอร์มาที่อยู่บริเวณรอบรากพืชจะช่วยส่งเสริมด้านการดูดซับธาตุอาหาร และช่วยย่อยสลายธาตุอาหารให้อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้

ไตรโคเดอร์มาคลุกเมล็ด

5. ทำให้การใช้ปุ๋ยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ช่วยย่อยสลายให้ปุ๋ยอยู่ในรูปพืชนำไปใช้ได้ ช่วยลดการสูญเสียธาตุอาหารไปตามธรรมชาติ

คลุกเมล็ดด้วยไตรโคเดอร์มา

6.ช่วยเพิ่มความต้านทานโรคของพืช
ชักนำให้พืชเกิดความต้านทานโรคขึ้นภายในต้นพืช และลดกิจกรรมของเชื้อก่อโรคบริเวณรอบรากพืช เมื่อพืชมีระบบรากดีเจริญเติบโตดี แข็งแรง จึงต้านทานโรคได้ดีขึ้น

ไตรโคเดอร์มา ช่วยป้องกันโรค

กลไกในการควบคุมเชื้อราโรคพืชของเชื้อราไตรโคเดอร์มา

  1. เชื้อราไตรโคเดอร์มา เจริญแข่งขัน แก่งแย่งอาหาร น้ำ แร่ธาตุ อากาศ และแหล่งที่อยู่กับเชื้อราสาเหตุโรคพืช จึงทำให้เชื้อโรคลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว
  2. เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นปรสิต สร้างเส้นใยพันรัดและแทงดูดกินน้ำเลี้ยง จากเชื้อราสาเหตุโรคพืช ทำให้เส้นใยสลายลดการขยายเผ่าพันธุ์ลง
  3. เชื้อราไตรโคเดอร์มา สร้างสารพิษน้ำย่อ ไปทำลายเชื้อราโรคพืช ทำให้เส้นใยและส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อราโรคพืช เหี่ยวสลายและตายในที่สุด

ที่มา ศูนย์วิจัยเอสวี

นามปากกา :  UEE

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 โรคพืชหน้าฝน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!