คุณค่าแห่ง QR Codeในการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตร

314

การสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรให้อยู่ในใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรควรจะเพิ่มคุณค่าอะไรบางอย่างลงไปในสินค้า อย่างน้อยจะกระตุ้นให้พวกเขามีความรู้สึกว่าสินค้าที่ซื้อไปมีภาพลักษณ์ที่ดี โดดเด่น ทันสมัย ควรค่าต่อตัวพวกเขาเอง และอะไรบางอย่างที่ว่าจะต้องพาลูกค้าเข้าสู่ข้อมูลสินค้าที่เกษตรกรขาย แล้วทราบไหมว่าเครื่องหมายคล้าย ๆ เกมส์หาทางออก แบบที่เคยเล่นสมัยเด็ก ๆ ในสี่เหลี่ยมจัตุรัส นักการตลาดเรียกว่า Quick Response Code เรียกชื่อย่อว่า QR Code จะสร้างแบรนด์สินค้าได้อย่างไร

       ในยุคสังคมสมาร์ทโฟน คือโอกาสที่ดีสำหรับเกษตรกรผู้ที่คิดจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าเกษตรตนเอง เพราะฐานลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าเกษตรอยู่เสมอมีโทรศัพท์ติดตัว แล้วทำไมไม่คิดจะใช้ช่องทางการสื่อสารจากแบรนด์สู่ลูกค้า อย่างการนำเครื่องหมาย QR Code จะอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับเกียรติจากแบรนด์ ซึ่งคือรากฐานการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรให้มีความมั่นคง

เพิ่มช่องทางการเข้าสู่แหล่งข้อมูล ธรรมชาติสินค้าเกษตรคือสินค้าบริโภค ลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อซ้ำบ่อยครั้งฉะนั้นการที่ลูกค้าคนใดคนหนึ่งที่ซื้อสินค้าเกษตรไปแล้ว เมื่อพวกเขาสแกนเครื่องหมาย QR Code แล้วทราบชื่อเกษตรกรผู้ขาย ประวัติที่มาว่าสินค้ามีที่มาจากไหน ประโยชน์ทางโภชนาการต่อร่างกายที่จะได้รับที่อยู่เบอร์โทรที่จะติดต่อผู้ขายอย่างสะดวก แล้วยังพาเข้าสู่เว็บไซต์ที่ขายสินค้ากรณีเกษตรกรมีเว็บไซต์เองจะสร้างความไว้วางใจแก่ลูกค้าที่เพิ่งซื้อสินค้าครั้งแรก จะกระตุ้นให้ซื้อซ้ำครั้งต่อไปสร้าง แบรนด์สินค้าเกษตรที่เกษตรกรตั้งใจไว้จะง่ายขึ้น  

 

การให้บริการลูกค้า เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วบางคนมีความสงสัยในตัวผลิตภัณฑ์เรื่องลักษณะทางกายภาพ สีที่เปลี่ยนไป ระยะเวลาการเก็บรักษา วิธีบริโภค แล้วเกษตรกรในฐานะผู้สร้างแบรนด์ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เพราะจะเข้าสู่แบรนด์ได้ตลอด ยี่สิบสี่ชั่วโมง คือการสร้างความพึงพอใจแก่ตัวลูกค้าแบบทันที ส่งผลให้แบรนด์มีคุณภาพในการบริการ ฉะนั้นเกษตรกรที่คิดจะปั้นแบรนด์สินค้าเกษตรอย่าลืมคิดเรื่องการติดเครื่องหมาย QR Code ไว้ที่ตัวสินค้า อย่างน้อยเกษตรกรจะหากลยุทธ์มากระตุ้นยอดขายได้ง่าย

โปรโมตสินค้า การติดเครื่องหมาย QR Code คือกลวิธีหนึ่งที่เกษตรกรทราบว่าข้อมูลลูกค้าที่ซื้ออย่างละเอียดแบบเฉพาะเจาะจงว่าคนที่จ่ายเงินโดยวิธีสแกนซื้อสินค้าจำนวนเงินมากแค่ไหน เวลาใด เกษตรกรจะเลือกวิธีการสร้างโปรโมชั่นให้ตรงเฉพาะตัวบุคคล อย่างน้อยลูกค้าผู้นั้นจะหันเหสนใจมาซื้อสินค้าที่เกษตรกรขาย เชื่อว่าไม่นานแบรนด์สินค้าเกษตรที่เกษตรกรสร้างจะเข้าไปอยู่กลางดวงใจลูกค้า

    นอกจากประโยชน์ที่กล่าวมาคุณค่าแห่ง QR Code คือนามบัตรทางธุรกิจ ลูกค้าจะทราบโปรไฟล์เกษตรกร ทราบที่มาที่ไปผลิตภัณฑ์ จะสร้างภาพลักษณ์แก่สินค้า คือจุดเริ่มต้นแห่งการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตร.   

นามปากกา : manop_nop

บทความที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!