ตรวจสอบระดับความเค็มของดิน ด้วยเครื่องความถ่วงจำเพาะ

307

ปัญหาดินเค็มนี่เกิดขึ้นได้กับทุกพื้นที่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ซึ่งแห้งแล้งเป็นทุนเดิม หรือพื้นที่ซึ่งมีความชุ่มชื้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ๆ อาศัยน้ำฝนหรือเขตชลประทาน ปัญหาดินเค็มในไทยพบได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง (โดยเฉพาะพื้นที่ติดทะเล) หรือพื้นที่ชายทะเลและเป็นปัญหาทางสภาพแวดล้อมที่มีมานานแล้วการจะทำการเกษตรให้ได้ผลดีก็จำเป็นจะต้องหาวิธีการจัดการปัญหาดินเค็มอย่างได้ผล

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีค่าความเค็มในดินมากจนเกินไป หากเราไม่ทำแบบง่ายๆ โดยการนำดินมาเทน้ำแล้วกรองน้ำนั้นใส่ภาชนะ นำน้ำไปต้มจนน้ำระเหยเหลือแต่เกลือ (ซึ่งระดับความเค็มก็ดูได้จากเกลือที่เหลืออยู่) เราก็สามารถใช้เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 300-700 บาท สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายปลาสวยงาม หรือสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้

เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ หรือ “Hydrometer” (ไฮโดรมิเตอร์) เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นกระบอกยาวๆส่วนใหญ่ทำด้วยพลาสติกมีหน้าปัดที่บอกค่าต่างๆชัดเจนโดยหลักการทำงานง่ายๆคือนำเครื่องวัดไปใส่ในวัตถุที่เราจะวัดค่าเช่นหากเราจะวัดความหนาแน่นของน้ำก็นำเอาเครื่องวัดนี้ไปใส่ลงในน้ำหรือในกรณีของดินก็นำดินมาละลายในน้ำแล้วลองวัดค่าความเค็มดู

ซึ่งเครื่องความถ่วงจำเพาะนี่มีหลายยี่ห้อและหลากหลายรุ่นราคาก็ต่างกันไปเราสามารถเลือกซื้อเครื่องวัดความถ่วงจำเพาะที่ดีโดยดูได้จากความเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อยี่ห้อต่างๆว่าให้ข้อมูลได้เที่ยงตรงและมีความทนทานในการใช้งานแค่ไหน

เมื่อเราได้เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะมาใช้งาน และได้ค่าที่ใช้ในจำแนกระดับความเค็มของดิน เราก็สามารถนำค่านั้นๆ มาแยกเป็นประเภทความเค็มของดินได้ดังต่อไปนี้

1.ดินเค็มจัด คือพบคราบเกลือกระจายอยู่บนผิวดินค่อนข้างมาก ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ส่วนใหญ่พื้นที่ลักษณะนี้จะทำประโยชน์การเกษตรใดๆ ไม่ได้ และถูกปล่อยทิ้งให้กลายเป็นพื้นทีร้างไปเลย ซึ่งค่าที่วัดได้จากเครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ จะอยู่ที่เกินกว่า 10 ppt ขึ้นไป (ppt ย่อมาจาก part per thousand หรือหนึ่งส่วนในพันส่วน ซึ่งหน่วยนี้จะเป็นที่นิยมใช้ในการวัดแบบชั่งตวง รวมถึงใช้กับเครื่องวัดความถ่วงจำเพาะทั่วๆ ไป

2.ดินเค็มปานกลาง พบคราบเกลือกระจายอยู่บนผิวดินต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ พอจะสามารถนำมาเพาะปลูกได้ หากมีการแก้ไข มีการจัดการที่ดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสภาพดิน ให้ลดความเค็มลงไป 

3.ดินเค็มน้อย พบคราบเกลือกระจายอยู่บนผิวดินต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอาจจะเกิดจากน้ำที่อยู่ใต้ดินที่เป็นน้ำกร่อย หรือน้ำเค็ม แต่อยู่ในระดับลึกมากกว่า 220 เซนติเมตรพื้นที่ซึ่งดินเค็มน้อยอาจจะไม่ต้องทำการแก้ไขอะไรมาก

ไม่ว่าข้อมูลที่เราได้จากการวัดค่าความเค็มจะออกมาในรูปแบบไหน เราก็สามารถนำเอาข้อมูลนั้นไปปรับใช้ได้ในการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกของเราได้ต่อไปครับ

นามปากกา : Happy Black Cat

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!