ประโยชน์น้ำหมักชีวภาพที่เกษตรกรควรทราบ เพิ่มคุณภาพผลผลิต เร่งพืชโตเร็ว

508

เกษตรกรเคยสังเกตไหมว่าในพื้นที่ทำกินตนเอง มีเศษพืช และสัตว์อย่างหอยทากจำนวนมาก หลายครั้งเสียเวลาในการกำจัด จึงอยากแนะนำว่าให้เปลี่ยนมาทำประโยชน์ อย่างน้ำหมักชีวภาพ

น้ำหมักชีวภาพ คืออะไร

คือสารละลายเข้มข้น ที่ได้จากการหมักเศษพืช ซากสัตว์ส่วนเกินจากพืชสวนไร่นา ผสมสารที่ให้ความหวาน จนถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการแล้วจะได้สารที่ ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ ฮอโมนด์และสารอินทรีย์หลายชนิด ที่มีประโยชน์ต่อผลผลิตทางการเกษตร

แหล่งที่มา

   น้ำหมักชีวภาพ มีแหล่งที่มา จากเศษซากพืชสดอย่าง พืชอวบน้ำ ปลีกล้วยอ่อน ผัก ผลไม้ทั้งแก่ทั้งอ่อน รวมทั้งเปลือกผลไม้  เศษซากสัตว์สด อาทิ หอยเชอรี่ ปลา ปู และทั้งพืช ทั้งสัตว์หมักรวมกัน

ประโยชน์น้ำหมักชีวภาพสำหรับพืช

1.ปรับสภาพดิน เนื่องจากดินในพืชสวนไร่นาแต่ละแห่งมีสภาพ ไม่เหมือนกัน แต่การใช้น้ำหมักชีวภาพ ฉีดพ่นหรือเติมลงในดินจะช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ในดินเพื่อเตรียมความพร้อมในการปลูกพืชแต่ละชนิดและน้ำหมักชีวภาพ ยังปรับสภาพโครงสร้างดินจะทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี รวมทั้งจะเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ในดินด้วย

2.กระตุ้นราก ใช้น้ำหมักชีวภาพแช่เมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์จะเร่งการเกิดราก และการเจริญเติบโตพืชเพราะมีสารที่ทำหน้าที่เหมือนฮอร์โมนพืช กระตุ้นการเกิดราก และการเจริญเติบโต ทำให้ผลผลิต และคุณภาพสูงขึ้น

3.ป้องกันแมลงศัตรูพืช สำหรับเกษตรกรที่เคยประสบปัญหา แมลงศัตรูพืชระบาด การใช้น้ำหมักชีวภาพ ฉีดพ่นในแปลงเกษตร แปลงผัก ผลไม้ หรือผลผลิตต่างๆ จะช่วยต้านแมลงศัตรูพืช และลดจำนวนแมลงศัตรูพืช

4.มีธาตุอาหารสำคัญผลจากกระบวนการหมักเศษพืชและซากสัตว์ ทำให้น้ำหมักชีวภาพมีธาตุอาหารสำคัญทั้งไนโตรเจน โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส แคลเซียม กำมะถัน จึง เร่งอัตราการเจริญเติบโตพืช เพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ดีขึ้น

วิธีการใช้งาน

  • ใช้น้ำหมักชีวภาพ อัตราส่วน 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับบำรุงใบพืชผักผลไม้
  • ใช้น้ำหมักชีวภาพอัตราส่วน 15-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ปรับปรุงบำรุงดิน ให้ดินร่วนซุย
  • ใช้น้ำหมักชีวภาพ อัตราส่วน 1 ส่วน น้ำ 1 ส่วน เพื่อกำจัดวัชพืช
    ทั้งนี้ มีเทคนิคแนะนำว่าต้องการบำรุงส่วนใบพืช ก็ให้ใช้ส่วนใบยอดพืชมาหมัก หากต้องการบำรุงผล ให้ใช้ส่วนผลมาหมัก แต่ใครจะใช้ไล่แมลงศัตรูพืชควรหมักสะเดา ตะไคร้หอม แยกต่างหากด้วย แล้วนำมาผสมฉีดพ่นพืชผักผลไม้ธรรมชาติสร้างกลไกในการป้องกันตนเอง และเสริมสร้างการเจริญเติบโต แต่มนุษย์ต้องทราบวิธีการนำมาใช้อย่างมีคุณค่า.

ที่มา สำนักทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จ.สระแก้ว

       www.thaikasetsart.com

       www.ngthai.com

       www.nakhonnew.com

นามปากกา : manop_nop

บทความที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!