ประโยชน์และความจำเป็นของ “พลั่ว” ต่อการเกษตร

395

“พลั่ว” เป็นหนึ่งในเครื่องมือการเกษตรที่มีความจำเป็นต่อการทำงานของเกษตรกรไม่น้อย  หน้าที่ของพลั่วคือใช้ในการตักหรือขุดดิน และยังรวมไปถึงการพรวนดินในบางกรณี ไม่ว่าเกษตรกรต้องการที่จะขุดดินเพื่อสร้างหลุมสำหรับปลูกต้นไม้ หรือต้องการขุดเพื่อทำแปลงปลูกผัก พลั่วก็เป็นตัวช่วยในการจัดการด้านนี้ได้ค่อนข้างดีและตรงจุด หน้าตาของพลั่วมักจะมีอยู่สองแบบ ถ้าแบบยาวก็จะมีด้ามที่ยาว อย่างน้อยครึ่งเมตร และตัวพลั่วจะมีขนาดใหญ่ ถ้าแบบสั้นก็คือด้ามจะยาวไม่เกิน 20 เซนติเมตร และตัวพลั่วก็จะเล็กตามไปด้วย แล้วตัวพลั่ว ก็จะแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์การใช้งาน แต่สิ่งที่ต้องมีเหมือนกันก็คือความคงทนแข็งแรง วัสดุที่ใช้ทำพลั่วมักจะเป็นเหล็ก (ยกเว้นด้ามที่อาจจะเป็นไม้ก็ได้)

พลั่วมีน้ำหนักเท่าๆ กับจอบและเสียม การใช้งานพลั่วส่วนใหญ่อาจจะต้องออกแรง จะออกมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับดินที่ขุดว่าเป็นดินร่วน ดินเหนียวหรือเป็นดินทราย ปัจจุบันยังไม่มีอุปกรณ์ทุ่นแรงอย่างเครื่องจักร ที่จะช่วยให้การใช้พลั่วง่ายขึ้น แต่ถ้าได้ใช้พลั่วขุดดินบ่อยๆ ก็คล้ายๆ กับเป็นการออกกำลังกายของเกษตรกร ก็กลายเป็นผลพลอยได้โดยไม่ได้ตั้งใจไปอีกแบบหนึ่ง

พลั่วยังมีชื่อเรียกปลีกย่อย ที่แบ่งตามรูปร่างและคุณลักษณะ รวมถึงประโยชน์ในการใช้งาน อันประกอบด้วย

พลั่วสนาม เป็นพลั่วขนาดเล็กพกพาง่าย สามารถพับเก็บได้สมกับที่ชื่อพลั่วสนาม ปลายพลั่วแหลมเป็นสามเหลี่ยม แต่ไม่คมมาก เหมาะกับการต้องขุดดินแบบฉุกเฉิน ส่วนใหญ่ใช้ในภารกิจของทหาร ที่ต้องขุดสนามเพลาในระยะเวลาสั้นๆ

พลั่วส้อม เป็นพลั่วขนาดปกติ ตัวปลายพลั่วเป็นซี่ๆ คล้ายส้อม ใช้สำหรับพรวนดินในสวนเป็นหลัก

พลั่วปลายแหลม เป็นพลั่วแบบที่นิยมใช้กันทั่วไปสำหรับการเกษตร จริงๆ ก็คือพลั่วสนามแบบที่ใหญ่ขึ้นนะครับ

พลั่วปลายตัด ลักษณะโดยรวมเหมือนพลั่วปลายแหลมทุกอย่าง ยกเว้นตัวพลั่วที่ด้านปลายไม่ได้แหลม แต่เป็นแบบตัดเพื่อที่จะได้ใช้พลั่วในการตักดินได้

พลั่วหนีบดิน อันนี้หน้าตาจะแตกต่างจากเพื่อนเล็กน้อย เป็นเหมือนเอาพลั่วสองอันมาประกบกันแล้วทำให้มีลักษณะคล้ายๆ คีม เพื่อที่เกษตรกรจะสามารถขุดและหนีบดินขึ้นมาได้ เหมาะกับการขุดดินจากหลุมบ่อต่างๆ

การใช้งานพลั่วควรกระทำอย่างระมัดระวัง เพราะถึงแม้ส่วนปลายของพลั่วจะไม่แหลมคมมาก แต่ก็

สามารถทำให้ผู้ใช้งานบาดเจ็บได้ ไม่ควรเอาพลั่วไปเหวี่ยงเล่นหรือใช้หยอกล้อกัน ในส่วนของการเก็บรักษา เมื่อใช้ขุดดินเรียบร้อยแล้ว ก็ควรล้างน้ำทำความสะอาดล้างคราบดินออกให้หมด แล้วก็เช็ดให้แห้งเพื่อไม่ให้เกิดสนิมขึ้นมาได้ ถ้าจะให้ดี ก็ทาน้ำมันกันสนิมหรือน้ำมันหยอดจักรอีกทีก็ได้

การเก็บรักษาพลั่วก็เหมือนอุปกรณ์การเกษตรทั่วไป ควรจะเก็บให้พ้นมือเด็ก หรือเก็บในโรงเก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเกษตรกรควรจะตรวจสอบสภาพของพลั่วก่อนการใช้งานเสมอ เผื่อเกิดการชำรุดโดยที่เราไม่ล่วงรู้อันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นกับเกษตรกร จะได้ทำการซ่อมแซมได้ทันท่วงทีก่อนจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น

นามปากกา : Happy Black Cat

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!