ปลูกต้นมะขามเทศ เพิ่มไนโตรเจนให้นาข้าว

มะขามเทศ
4437

ไม้ผลสีเขียวอ่อนปนชมพูสวย ฝักโค้งงอ หรือ ‘มะขามเทศ’ ที่หลายคนทราบกันดีแล้วว่านอกจากจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทั้งฝาด หวาน มัน เคี้ยวเพลินแล้ว มะขามเทศเป็นหนึ่งในพืชตระกูลมะขามและถั่วที่อยู่ตามริมทางทั่วไป

นิยมปลูกเป็นแนวกันลมและทำรั้ว เพราะเจริญเติบโตเร็ว ปลูกได้ทุกที่ทุกสภาพอากาศ และทนดินเค็ม มีประโยชน์มากมาย ที่ไม่ใช่แค่ไม้ยืนต้นที่มีใบร่วงหล่นให้รกตาเสียอย่างเดียว

มะขามเทศ

ถ้าเพื่อนเกษตรมีต้นมะขามเทศไว้ที่ไร่นา ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่ดี เพราะนอกจากจะได้กินผลแล้ว ยังได้ใช้ประโยชน์จากใบมะขามเทศที่ร่วงโรยตามพื้นดินรอบ ๆ แปลงนา

เพราะเมื่อใบมะขามเทศเหี่ยว ๆ ร่วงหล่นไปทั่วบริเวณบนพื้นดินที่เปียกชื้น จะทำให้เศษใบมะขามเทศยิ่งย่อยสลายง่าย ยิ่งถ้าปลูกไว้บริเวณที่คันนา แปลงข้าว ก็จะกลายเป็นปุ๋ยที่ช่วยเปลี่ยนสภาพดินที่ไม่มีธาตุอาหาร ให้อุดมไปด้วยไนโตรเจนชั้นดีที่สามารถบํารุงดินไปอย่างอัตโนมัติ

และนอกจากนี้เศษใบมะขามเทศยังช่วยดินเหนียวที่หนาแน่นให้กลายเป็นดินร่วนได้ นับว่าปุ๋ยที่ได้จากใบมะขามเทศนั้นช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยได้มาก

นามปากกา : ตั้งเต

บทความที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!