ปลูกพืชด้วยแสงประดิษฐ์ (Artificial Light) ก้าวต่อไปของการเกษตรในอนาคต

389

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า พืชไม่ว่าจะผักหรือผลไม้ ล้วนต้องการแสงเพื่อให้เติบโต ตามกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างธาตุอาหารมาหล่อเลี้ยงพืชชนิดนั้นๆ ซึ่งหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เช่น มีเมฆปกคลุมดวงอาทิตย์จำนวนมากและเป็นเวลานาน พืชก็จะประสบปัญหาการเจริญเติบโตหรือไม่ก็เหี่ยวเฉาไปเลยด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดหย่อน การสร้างแสงประดิษฐ์ (Artificial Light) เพื่อนำมาใช้ในการปลูกพืชจึงได้ถูกพัฒนาขึ้นในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยแสงประดิษฐ์นั้น เป็นการนำหลอดไฟที่ให้ค่าพลังงานความร้อนในระดับที่ใกล้เคียงกับแสงอาทิตย์มาใช้งาน โดยแสงที่ค้นพบว่าใช้ได้ผลนั้นมาจากหลอด LED

LED เป็นตัวย่อมาจากชื่อภาษาอังกฤษ Light-Emitting Diode ซึ่งแปลได้ว่าไอโอดแปลงแสงซึ่งแสงที่มาจาก LED เป็นทั้งแสงแบบที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (visible light) และสามารถให้แสงแบบที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรือแสง UV (ultra violet) ได้ด้วย LED สามารถปล่อยแสงออกมาโดยจากการให้พลังงานไฟฟ้าเพียงเล็กน้อย และสามารถกำหนดความยาวคลื่นของแสงเพื่อผลที่แตกต่างกันไป (และเราจะเห็นสีที่แตกต่างกันไปตามความยาวคลื่นด้วย)โดยต้องเลือกใช้หลอด LED ที่มีคุณภาพดี เพราะจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน (เมื่อเทียบกับหลอดไฟทั่วๆ ไป)

ข้อดีอื่นๆ ที่เกิดจากการใช้หลอด LED ในการมาช่วยในการเพาะปลูกยังประกอบไปด้วย

  • ช่วยในการประหยัดพลังงาน เพราะกินไฟน้อยกว่าหลอดไฟทั่วไป
  • หลอด LED ให้ความสว่างมากกว่าหลอดไฟชนิดอื่นๆ
  • มีความปลอดภัยต่อสุขภาพเพราะไม่ใช้สารปรอท
  • ประหยัดพื้นที่ในการเพาะปลูก เพราะใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกน้อยลง

ส่วนลักษณะของแสงจากความยาวคลื่นที่สามารถกำหนดให้ใช้ในการเพาะปลูกจากหลอดไฟ LED ประกอบไปด้วย

  • แสงสีม่วงน้ำเงิน มีความยาวคลื่นอยู่ที่ 390-420 นาโนเมตร ช่วยในการกระตุ้นให้พืชมีการตอบสนองต่อแสงโดยสังเกตได้จากลำต้นหรือใบที่มีแนวโน้มจะเข้าหาต้นกำเนิดแสงได้มากกว่าปกติ
  • แสงสีแดง มีความยาวคลื่นอยู่ที่ 640-760 นาโนเมตรช่วยในด้านการสังเคราะห์แสงของพืชกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชที่เริ่มเพาะปลูก
  • แสงสีเขียว มีความยาวคลื่นอยู่ที่ 500-530 นาโนเมตร ให้ผลในการชะลอการเจริญเติบโตของพืช

โดยการปลูกพืชแบบอาศัยแสงจากหลอดไฟ LED สามารถทำได้ในที่ร่ม และปลูกบนตู้เป็นชั้นๆ แต่ละชั้นก็ติดหลอด LED ซึ่งจะใช้ปริมาณหลอด LED มากน้อยแค่ไหน ก็ต้องคำนวณจากจำนวนพืชที่จะปลูกและพื้นที่ซึ่งใช้ปลูกเป็นหลัก ซึ่งแสงจาก LED จะต้องครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกและต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วง

การใช้หลอด LED ดูเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรหลายๆ ท่าน แต่ขณะเดียวกัน ก่อนจะลงทุน ก็ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของเงินที่จะต้องจ่ายเพื่อติดตั้งและปรับพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกในลักษณะนี้ด้วย

นามปากกา : Happy Black Cat

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!