ปลูก ‘ถั่วพุ่ม’ ปรับปรุงบำรุงดิน

ปลูก
1189

จะว่าไปการปลูกพืชชนิดเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ก็เสมือนแผลกดทับที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดโรคในพืชหรือศัตรูพืช เราต้องสร้างความสมดุลให้พืชผักของเราด้วยวิธีการปลูกพืชหมุนเวียนชนิดต่าง ๆ สลับสับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล

การปลูกพืชหมุนเวียนคือการทำเกษตรอินทรีย์ขนานแท้ เพราะนอกจากช่วยปรับปรุงโครงสร้างและความสมบูรณ์ของดิน ยังช่วยเพิ่มไนโตรเจนในดินจากการใช้พืชผักมาหมักเป็นปุ๋ยธรรมชาติ ไร้สารเคมี หรือมาจากการปลูกธัญพืช ฯลฯ โดยใช้วิธีการสลับเปลี่ยนการปลูกพืชรากลึกกับพืชรากตื้น พืชหมุนเวียนนี้สามารถปลูกหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวหรือปลูกเป็นพืชแซมได้

ถั่วพุ่มเป็นหนึ่งในพืชที่เหมาะแก่การปลูกแบบหมุนเวียน เพราะมีคุณประโยชน์มากมาย ให้ธาตุไนโตรเจนแก่ดิน มีลักษณะฝักคล้ายถั่วฝักยาว เป็นพุ่มเตี้ยกึ่งเลื้อย ทนแล้งได้ดี ดูแลได้ไม่ยาก สามารถปลูกได้ทั้งในสภาพไร่และสภาพนา หรือหลังการเก็บเกี่ยวข้าว เรียกได้ว่าถั่วพุ่มมีสรรพคุณสำหรับบำรุงดิน ปรับสภาพดินโดยเฉพาะ ช่วงเพาะปลูกถั่วพุ่มที่เหมาะสมคือช่วงปลายฤดูฝน และเก็บเกี่ยวปลายฤดูหนาว

ปลูก

วิธีปรับสภาพดินด้วยการปลูกถั่วพุ่มทำได้ไม่ยาก มีดังนี้

1.ตัดตอซังข้าวออกจากพื้นนา แล้วหว่านเมล็ดพันธุ์ถั่วพุ่มลงไป ในอัตรา 3 กิโลกรัม / 1 ไร่

2.หลังจากหว่านเมล็ดพันธุ์ทั่วแล้ว ให้ไถกลบ

3.เมื่อถั่วพุ่มที่หว่านเริ่มงอกและโตขึ้นระดับเริ่มตั้งดอกให้ไถกลบถั่วพุ่มในนาที่ปลูกอีกครั้ง

4.จากนั้นปล่อยน้ำเข้านาให้น้ำขังในพื้นนารอช่วงที่จะทำนาครั้งต่อไป

5.หากจะทำนารอบถัดไปให้ไถนาเพื่อทำเทือก แล้วจึงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวรอบใหม่

นอกจากนี้ถั่วพุ่มมีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย เช่น วิตามิน คาร์โบไฮเดรต และโปรตีนสูงถึง 24.80% อีกทั้งส่วนของต้นและใบถั่วพุ่มนิยมให้เป็นอาหารแก่สัตว์จำพวกแพะ แกะ วัว และควายได้ด้วย

ดังนั้นการปลูกพืชหมุนเวียนจึงเป็นประโยชน์ต่อพืชและสัตว์เลี้ยงแล้วยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรที่มีช่วงว่างเว้นจากการทำนาตามฤดูกาล ลดการนำเข้าปุ๋ยและสารเคมี และเพิ่มผลผลิตพืชไร่บางชนิด เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง เป็นต้น

นามปากกา : ตั้งเต

บทความที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!