รวม 3 สูตรไตรโคฟูลาร์ ฉบับ SVGROUP

ไตรโคเดอร์มา ช่วยป้องกันโรค
1586

ผลิตภัณฑ์ดีๆ ที่เกษตรห้ามมองข้าม หนึ่งในนี้คือ ผลิตภัณฑ์ ไตรโคฟูลาร์ ทั้งชนิดผง ชนิดน้ำ และชนิดเชื้อสด ที่ให้เกษตรกรได้เลือกใช้ ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม และสะดวกสบายมากที่สุด

ไตรโคฟูลาร์ ตัวช่วยใหม่ที่ทำหน้าที่เป็นเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์มากทางการเกษตร โดยจัดเป็นเชื้อปฏิปักษ์กับเชื้อราสาเหตุโรคพืช ไตรโคฟูลาร์ จึงใช้ในการป้องกัน และกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้เป็นอย่างดี
มีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืช ได้แก่ เชื้อสาเหตุโรครากเน่า โคนเน่า ผลเน่า โรคใบไหม้ โรคแอนแทรคโนส โรคกุ้งแห้งพริก โรคเหี่ยวเหลืองในพริก มะเขือ และตระกูลแตง โรคใบจุด เป็นต้น

ประโยชน์ของเชื้อไตรโคเดอร์มา

  1. สามารถลดกิจกรรมของเชื้อราสาเหตุของโรคพืช โดยสามารถพันรัดเส้นใยแล้วปลดปล่อยเอนไซม์ จากภายในของเส้นใย ส่งผลให้เกิดการเจริญของเส้นใยของเชื้อโรคลดลงอย่างมาก
  2. สามารถลดปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคพืช เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถเข้าไปทำลายส่วนที่เป็นกิจกรรมการเจริญ และการพัฒนาของเส้นใย เพื่อเข้าทำลายพืชอาศัยตลอดจนกิจกรรมเพื่อสืบพันธุ์หรือส่วนโครงสร้างเพื่อ ขยายพันธุ์ของเชื้อโรค ทำให้ส่งผลปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคพืชลดลงจนอยู่ในระดับที่ไม่สามารถก่อให้ เกิดความเสียหายรุนแรงกับพืชที่ปลูกได้
  3. สามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของพืชให้เร็วขึ้น ทำให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อโรค
  4. เชื้อราไตรโคเดอร์มา ช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เร็วขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินให้แก่พืชได้อีกด้วย
  5. ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกให้เมล็ดพันธุ์ และเป็นการป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคกับเมล็ดพันธุ์ที่นำมาเพาะ
  6. จากงานวิจัยพบว่าผู้ที่ใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ด จะทำให้ต้นกล้าที่เพาะได้มีความต้านทานต่อโรคได้ดี และมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา

เปรียบเทียบ ข้อดี – ข้อเสีย ทั้ง 3 สูตร ของไตรโคฟูลาร์  

 

 

ไตรโคฟูลาร์ (ชนิดผง)

ข้อดี

อายุการเก็บรักษา 6 เดือน ถึง 2 ปี

ข้อจำกัด

ต้องหมักเชื้อก่อนใช้

 

 

 

 

 

 

 

ไตรโคฟูลาร์ (ชนิดน้ำ)

ข้อดี

•ใช้งานได้ทันที

• เชื้อเจริญเติบโตเร็ว ทำงานได้เร็ว

ข้อจำกัด

• อายุเก็บรักษาสั้น (ภายใน 1 เดือน) และต้องเก็บในตู้เย็น

 

 

 

 

 

 

ไตรโคฟูลาร์ (ชนิดเชื้อสด)

ข้อดี

เชื้อเจริญเติบโตเร็ว ทำงาน

ข้อจำกัด

• ต้องล้างสปอร์ออกจากเมล็ดข้าวก่อนนำไปใช้

• อายุเก็บรักษาสั้น (ภายใน 1 เดือน) และต้องเก็บในตู้เย็น

 

 

 

นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!