ระวัง ! โรคใบไหม้ แล้งจัดลมแรง แต่กลางคืนอากาศชื้น

613

ชาวนาที่เพิ่งดำนา หว้านกล้าเพาะปลูกข้าว คงทราบว่า สภาพอากาศแล้งมีความแห้งในตอนกลางวัน ชื้นจัดและเย็นในเวลากลางคืน น้ำค้างยามเช้ายังคงยาวนานไปจนตอนสาย เหมาะสมต่อการเกิดโรคใบไหม้ ประกอบกับ พื้นที่นาข้าวมีลักษณะโล่งแจ้ง ลมจะแรง เหมาะแก่การแพร่กระจายเชื้อโรคได้ดี ฉะนั้น ชาวนาควรทำความเข้าใจและป้องกันโรคนี้   

สาเหตุ ตามที่กล่าวมาข้างต้น เกิดจากเชื้อราที่ชื่อ Pyricularia grisea sacc.

อาการ
    ต้นข้าวจะแสดงอาการต่างกัน แล้วแต่ระยะต้นข้าวที่ชาวนาปลูก กล่าวคือลักษณะอาการในระยะกล้า ใบข้าวจะมีรอยไหม้ เมื่อสังเกตชาวนาจะพบจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปดวงตา มีสีเทาอยู่ตรงกลาง ความกว้างประมาณ 3 มิลลิเมตร และความยาวประมาณ 15 มิลลิเมตรจะขยายลุกลามและกระจายทั่วบริเวณใบ นาข้าวใครที่มีการระบาดรุนแรงกล้าข้าวจะแห้งฟุบตายคล้ายโดนไฟไหม้ แต่โรคใบไหม้หากเกิดตอนระยะข้าวแตกกอ อาการพบได้ที่ใบ ข้อต่อใบ และข้อต่อลำต้น รอยไหม้จะใหญ่กว่าที่พบในระยะกล้าจะลุกลามติดต่อกันได้ที่บริเวณข้อต่อ ใบจะมีลักษณะช้ำสีน้ำตาลดำ และหลุดจากกาบใบ เมื่อข้าวเริ่มออกรวงแล้วโดนเชื้อราทำลาย เมล็ดข้าวจะลีบหมด แต่โรคระบาดตอนรวงข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว จะปรากฏรอยช้ำสีน้ำตาลที่บริเวณคอรวง ทำให้เปราะหักง่าย รวงข้าวร่วงหล่นเสียหายมากจนชาวนาเรียกว่าโรคเน่าคอรวง

 

ป้องกันและควบคุม  เมื่อมีการระบาด จะทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตข้าวชาวนา ควรป้องกันและควบคุมการระบาดตามลำดับมาตรการเฝ้าระวังก่อนเกิดการระบาด

     ชาวนาควรระวังตั้งแต่ระยะข้าวปลูกใหม่ คือข้าวระยะกล้า และระยะแตกกอ ให้ตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ในพื้นที่ที่ตนเองปลูกข้าว เมื่อพบวันใดมีอุณหภูมิระหว่าง 22 – 27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์มากกว่าร้อยละ 80 น้ำค้างแรงและมีหมอกจัด นาน ๆ เกินสองสามวันคือสภาพที่เหมาะสมแก่การระบาดของโรค ควรสำรวจแปลงนาหากพบอาการโรคให้รีบแจ้งเกษตรอำเภอในพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดการอย่างเหมาะสม
ใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำ

    การใส่ปุ๋ยควรสอดคล้องกับระยะการเจริญเติบโตของพืช และมีความเหมาะสมกับสภาพของดินในแต่ละพื้นที่ ไม่ใส่ปุ๋ยที่ให้ไนโตรเจนสูงเกินไป

คลิกสั่งซื้อสินค้า!

ใช้ชีวภัณฑ์ ไตรโคเทค (เชื้อราไตรโคเดอร์มา)[คลิกดูรายละเอียดสินค้า] พร้อมกับการปล่อยน้ำในนาข้าว อัตรา 2 กิโลกรัมต่อไร่ หรือผสมกับปุ๋ยอินทรีย์หว่านในนา อัตรา เชื้อสด : รำข้าวละเอียด : ปุ๋ยอินทรีย์ ในสัดส่วน  1 : 4 : 100 และ พ่น ชีวภัณฑ์ ไตรโคเทค (เชื้อราไตรโคเดอร์มา)[คลิกดูรายละเอียดสินค้า] ให้ทั่วแปลงนา อัตราเชื้อสด 1 กิโลกรัม : น้ำ 200 ลิตร ทุก 15 วัน จะสามารถป้องกันการระบาดของโรคไหม้ได้

อ้างอิง

สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

นามปากกา : manop_nop

 

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!