รับมือเเมลงพาหะโรคไฟโตพลาสมา เชื้อแบคทีเรียตัวร้าย ทำลายพืช

ไฟโตพลาสมา
467

การปลูกพืช จำเป็นต้องทราบถึงโรคสำคัญที่สามารถเกิดขึ้น รวมถึงควรทราบถึงวิธีการป้องกันและกำจัดโรคเหล่านั้นให้ถูกวิธี ซึ่งหนึ่งในเชื้อแบคทีเรียตัวสำคัญ ที่สามารถเข้าทำลายพืชได้รุนแรงมากเลยก็คือ เชื้อแบคทีเรียไฟโตพลาสมา เชื้อนี้ทำงานอย่างไร แพร่กระจายด้วยวิธีใด และมีวิธีป้องกัน กำจัดอย่างไร ตามเราไปดูกัน

เชื้อแบคทีเรียไฟโตพลาสมา คืออะไร?

เชื้อแบคทีเรียไฟโตพลาสมา Phytopathogenic MLOs เป็นแบคทีเรียที่ไม่มีผนังเซลล์ สามารถพบได้ในสภาพอากาศที่ร้อนชื้น สามารถกระจายตัวเชื้อได้ดีในร่างกายของเเมลงที่เป็นพาหะของโรค เช่น เพลี้ยจักจั่นสีเขียว ,เพลี้ยจักจั่นสีน้ำตาล,เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก,ไรลำไย เป็นต้น ซึ่งแมลงเหล่านี้จะนำพาเชื้อเข้าไปสู่พืชได้โดยตรง และสามารถแพร่กระจายได้มากขึ้นโดยการแพร่พันธุ์และติดไปพร้อมกับไข่ของแมลง

โรคอะไรบ้างที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา?

1.โรคเหลืองเตี้ย

ไฟโตพลาสมา
ไฟโตพลาสมา

เกิดจากแมลงพาหะอย่างเพลี้ยจักจั่นสีเขียว สามารถเกิดขึ้นได้กับใบของข้าว ทำให้ต้นข้าวมีลักษณะเเคระเกร็น ใบข้าวมีสีเหลืองซีด และแตกกอเป็นพุ่มมากผิดปกติ สามารถป้องกันและกำจัดได้โดยการปลูกข้าวต้านทานเพลี้ยจักจั่น กำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ และใช้เชื้อราเมตาไรเซียมในการป้องกันและกำจัดเพลี้ยจักจั่น

2.โรคพุ่มไม้กวาด,โรคพุ่มแจ้

ไฟโตพลาสมา
ไฟโตพลาสมา

สามารถเกิดขึ้นได้กับ ลำไย โดยมาจากพาหะอย่างไรลำไย เป็นแมลงปากดูดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ลักษณะของโรคจะสังเกตได้เลยว่า บริเวณใบจะมีการแตกยอดเหมือนพุ่มไม้กวาด ดอกจะแตกเป็นพุ่ม และไม่ติดผล บริเวณใบจะบิดม้วนงอ และมีขนปกคลุม ส่งผลให้ผลผลิตลดลงเป็นอย่างมาก สามารถป้องกันและกำจัดโดยการตัดทำลายพืชที่เป็นโรค และเลือกใช้เชื้อราเมตาไรเซียมผสมบิวเวอร์เรีย ในการกำจัดไรลำไย

3.โรคใบขาว

ไฟโตพลาสมา
ไฟโตพลาสมา

สามารถเกิดขึ้นได้กับพืชอย่างอ้อย โดยจะเห็นได้ว่า พบการแตกหน่อของใบมากผิดปกติ ใบอ้อยจะสั้นและมีขนาดเล็ก บริเวณใบมีสีเหลือง หรือสีขาวซีด โดยเกิดขึ้นจากพาหะอย่างเพลี้ยจักจั่น มีวิธีป้องกันและกำจัดโดยการเลือกใช้ท่อนพันธุ์อ้อยที่มีคุณภาพ ปลูกพืชหมุนเวียนเป็นประจำ เลือกใช้พันธุ์อ้อยที่แข็งแรง และใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย ช่วยในการป้องกันและกำจัดเพลี้ยจักจั่น

4.โรคใบสีแสด

ไฟโตพลาสมา
ไฟโตพลาสมา

โรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับพืชเศรษฐกิจอย่างข้าว สามารถแพร่กระจายโดยเพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก โดยจะสามารถสังเกตได้ว่า ใบของข้าวจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแสด ขึ้นที่บริเวณทั่วทั้งใบ ยกเว้นช่วงกลางใบ และทำให้ใบเริ่มเกิดอาการม้วน ในกรณีรุนแรงจะส่งผลให้ใบแห้งเเละตายในที่สุด สามารถป้องกันและกำจัดโดยการกำจัดวัชพืช และเผาทำลายพืชที่เป็นโรค และเลือกใช้เชื้อราเมตาไรเซียม ในการป้องกันและกำจัดเพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก

นามปากกา : Arbadahey

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!