ฤดูหนาวมาถึงแล้ว

1256

ฤดูหนาวมาถึงแล้ว ห่มผ้าให้ผลผลิตกัน ขอตามเทรนกันหน่อยสำหรับช่วงอากาศหนาวๆ หนาวนี้ ชวนกันห่มผ้าให้ต้นพืชกันไม่ใช่แต่คนเท่านั้นที่หนาว แต่ต้นพืชของเราก็หนาวเหมือนกันนะคะ อุณหภูมิจัดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช พืชแต่ละชนิดเจริญเติบโตได้ดีในที่อุณหภูมิแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่บ้านเราจะเป็นพืชเมืองร้อน คือเจริญได้ดีที่อุณหภูมิสูง แต่พออากาศหนาวเย็น จะเกิดอะไรกับพืชได้บ้าง มาติดตามกัน

อุณหภูมิ (temperature) กล่าวแยกเป็น กรณี

ฤดูหนาวมาถึงแล้ว ใช้ป้อง

 

 • อุณหภูมิของอากาศ

มีผลต่อการหายใจของพืช พืชจะหายใจช้าเมื่ออุณหภูมิต่ำและหายใจเร็วเมื่ออุณหภูมิสูง ในกรณีที่อุณหภูมิสูงเกินไปพืชจะหายใจเร็ว ซึ่งจะเป็นผลให้พืชมีการใช้อาหารมากกว่าการสร้างอาหารจากกระบวนการสังเคราะห์แสง ทำให้พืชเจริญเติบโตช้าหรืออาจตายได้ โดยปกติอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตได้ดีที่สุดคือ  15-40 °C ส่วน

 • อุณหภูมิของดิน มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชดังนี้
  • เกี่ยวข้องกับการสะสมคาร์โบไฮเดรต การสะสมคาร์โบไฮเดรตในต้น ใบและรากพืชจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เนื่องจากพืชจะหายใจเร็วทำให้มีการใช้คาร์โบไฮเดรตมากจึงมีคาร์โบไฮเดรตเหลืออยู่น้อย
  • เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายอาหารภายในต้นพืช การเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากใบไปยังรากจะเกิดได้เร็วที่อุณหภูมิ 20-30 °C พืชต่างชนิดกันจะมีระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเคลื่อนย้ายอาหารแตกต่างกัน
  • มีอิทธิพลต่อการดูดน้ำและการดูดกินธาตุอาหารพืช เนื่องจากอุณหภูมิมีผลต่อการหายใจซึ่งจะได้พลังงานมาใช้ในการดูดน้ำและธาตุอาหาร อุณหภูมิจะมีอิทธิพลต่อการดูดน้ำและธาตุอาหารพืชมากในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ แต่จะมีอิทธิพลต่อการดูดน้ำและธาตุอาหารพืชน้อยในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง

ในประเทศร้อนอุณหภูมิของดินจะมีปัญหาในแง่ที่ดินจะร้อนเกินไป และในแง่ที่อุณหภูมิของดินมีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไประหว่างช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ความแตกต่างของอุณหภูมิดินระหว่างช่วงเวลากลางวันและกลางคืนจะทำให้รากพืชเจริญไม่เต็มที่ ซึ่งมีผลให้การเจริญของพืชลดลง วิธีการควบคุมไม่ให้อุณหภูมิของดินมีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนทำได้ 2 วิธีคือ

 • ปลูกพืชคลุมดิน (cover crop) พืชคลุมดินจะช่วยบังแสงแดดไม่ให้ส่องกระทบพื้นดินโดยตรงในเวลากลางวัน ส่วนในเวลากลางคืนช่วยให้การถ่ายเทความร้อนระหว่างดินและอากาศช้าลง ทำให้อุณหภูมิของดินเปลี่ยนแปลงน้อย
 • ใช้วัสดุคลุมดิน (mulching) การใช้วัสดุคลุมดินจะช่วยให้อุณหภูมิของผิวดินและดินล่างเปลี่ยนแปลงน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้วัสดุคลุมดิน เมื่อต้นไม้ได้รับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปจากเดิม ทำให้กระบวนการต่างๆ ภายในพืชเปลี่ยนแปลงไปด้วย

การห่มผ้าให้พืชในฤดูหนาวจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตต่อไปได้ดี วิธีการคือ

 • หาวัสดุเหลือใช้ เช่น ฟาง หญ้าแห้ง มาคลุมดิน คลุมโคนต้น เพื่อช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิดิน
 • บำรุงด้วยธาตุอาหารที่สำคัญในกลุ่มธาตุอาหารเสริม โดยเฉพาะธาตุสังกะสี ช่วยให้ต้นพืชทนทานต่ออากาศหนาวได้ ช่วยให้ใบพืชไม่เหลือง และเจริญเติบโตได้ปกติ

ให้ธาตุสังกะสี และเอนไซม์ช่วยห่มผ้าให้พืชผลิตของคุณ จะได้อบอุ่นใจกันตลอดฤดูหนาว ผลผลิตอบอุ่น คนปลูกอุ่นใจนะคะ

นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 โรคพืชหน้าฝน
การปลูกมะนาว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!