หน้าหนาวนี้ ! รับมือ “โรคใบจุด” ในเบญจมาศด้วยไตรโคเทค

598

ในช่วงที่สภาพอากาศเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว พื้นที่ทำการเกษตรหลายแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ราบซึ่งเหมาะสมต่อการปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และในพื้นที่สูงที่สามารถปลูกและให้ผลผลิตดีตลอดทั้งปี แม้แต่พื้นที่เกษตรเชิงท่องเที่ยว นั่นก็คงหนีไม่พ้นการปลูกไม้ดอกไม้ประดับอย่าง “เบญจมาศ” เป็นไม้ดอกเมืองหนาวที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีหลากหลายลักษณะ มีสีสันสวยงาม ทนต่อการขนส่ง มีอายุการใช้งานยาวนาน และสามารถนำไปใช้ได้กับทุกเทศกาล จึงเป็นดอกไม้ที่มีราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาด แต่ในปัจจุบันการผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ และด้วยความหลากหลายของสายพันธุ์ทั้งแบบตัดดอก ดอกเดี่ยว ดอกช่อ หรือแม้กระทั่งแบบที่เป็นไม้กระถางต้นเล็กกะทัดรัด จึงมีการนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกทั้งส่วนของโครงการหลวงและเกษตรกรทั่วไปที่ให้ความสนใจ ในสายพันธุ์ใหม่ที่มีความนิยม พัฒนาพันธุ์ปลูก รวมไปถึงในส่วนของการจัดการศัตรูพืช ที่สำคัญคือ โรคใบจุด ในเบญจมาศ ที่เกิดจากเชื้อรา ที่มีความสำคัญและกระทบต่อคุณภาพอย่างมากในการปลูก

 

 

โรคใบจุด ที่เกิดจากเชื้อรา Septoria chrysanthemella มีลักษณะอาการที่สามารถสังเกตได้ในทุกช่วงของการเจริญเติบโต โดยมีอาการเริ่มแรก คือพบจุดสีน้ำตาลขนาดเล็กบนใบ ต่อมาแผลขยายใหญ่ขึ้น รูปร่างค่อนข้างกลม มีสีน้ำตาลเข้ม บางครั้งขอบแผลมีสีเหลือง บริเวณแผลพบส่วนของเชื้อราเป็นจุดสีดำเล็กๆ เกิดกระจายทั่วแผล หากอาการรุนแรงแผลจะลามขยายติดกัน ทำให้ใบไหม้และร่วงหล่น อาการของโรคจะเกิดกับใบแก่ที่อยู่ข้างล่างก่อน ถ้าโรคระบาดรุนแรง จะลุกลามถึงใบยอดทำให้ใบไหม้ได้ทั้งต้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ “เบญจมาศ” จะเป็นไม้ดอก การคำนึงถึงความปลอดภัยในการป้องกันกำจัดโรคยังคงมีความสำคัญไม่แพ้พืชอาหารอื่น เพราะเกษตรกรผู้ปลูกต้องมีการฉีดพ่นสารเพื่อป้องกันอย่างสม่ำเสมอ แต่หากจะฉีดพ่นสารเคมีก็คงจะไม่ปลอดภัยเท่าไรนัก ไม่เพียงจะเป็นอันตรายต่อเกษตรกร ผู้บริโภค ยังมีผลจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชอีกด้วย แต่หากเกษตรกรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีและหันมาใช้ “ไตรโคเดอร์มาเชื้อสด” (คลิกดูรายละเอียดสินค้า) ซึ่งมีความสามารถในการควบคุมเชื้อราในเบญจมาศได้ทุกชนิด สามารถใช้ได้ตั้งแต่การเตรียมดินปลูกสำหรับเพาะกล้าในแปลงแม่พันธุ์  และในแปลงปลูก รวมไปถึงการฉีดพ่นเพื่อป้องกันโรคใบจุดตามระยะการเจริญเติบโต ด้วยอัตราดังต่อไปนี้

 

สั่งซื้อสินค้า
  • ใช้ผสมดินเพาะกล้า อัตราส่วนผสม 1 ส่วน / ดินเพาะกล้า 4 ส่วน
  • ใช้หว่านลงในแปลงก่อนหรือหลังปลูก (พืชไร่ พืชผัก) ใช้ส่วนผสม 200 กรัม ต่อพื้นที่ 1 ตาราง
  • ใช้รองก้นหลุม ใช้ส่วนผสม 200-500 กรัมต่อหลุม
  • หว่านรอบโคนต้นและภายในทรงพุ่ม หลังจากหว่านแล้วใช้วัสดุคลุมดินและรดน้ำให้พอชุ่ม
  • การผสมน้ำฉีดพ่น ใช้อัตราส่วน เชื้อสด 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร ควรฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น

การใช้ “ไตรโคเดอร์มาเชื้อสด” (คลิกดูรายละเอียด) นอกจะช่วยให้เกษตรกร และผู้บริโภคปลอดภัย ไม่มีสารตกค้างในพืชและดินแล้ว ยังช่วยสร้างสมดุลธรรมชาติของจุลินทรีย์ในธรรมชาติของพื้นที่เพาะปลูกอีกด้วย มาช่วยกันเปลี่ยนโลกด้วยการสร้างสมดุลธรรมชาติใหม่ สำหรับการเกษตรยุคใหม่ปลอดภัยไร้สารเคมีกันนะคะ

นามปากกา : อิณภิตา รชญา

บทความที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!