หยุด…โรค “ใบติดทุเรียน”ด้วย ราแบคฟูลาร์

1300

โรคราใบติด เกิดจากเชื้อรา Rhizoctonia solani เป็นเชื้อราก่อโรคในพืชเศรษฐกิจและอื่น  มากกว่า 500 ชนิด รวมทั้งทุเรียน สามารถดำรงชีพอยู่ได้นาน 1 ถึง 2 ปี ตามพื้นดิน ซากพืชหรือพืชอาศัยและถ้าบริเวณนั้นมีความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม สามารถมีชีวิตอยู่ข้ามฤดูกาลได้ ราชนิดนี้สามารถเข้าทำลายพืชได้เกือบทุกส่วน ทำให้เกิดโรคต่าง  ตั้งแต่เมล็ด ราก ลำต้น ผล และใบ จึงทำให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรเป็นจำนวนมากโรคนี้จะระบาดมากในช่วงฤดูฝน หรือในพื้นที่มีฝนตกชุกตลอดปีและมีความชื้นสูง

 

การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด

เชื้อราสามารถแพร่กระจายโดยใบที่เป็นโรคร่วงหล่นไปตกค้างอยู่กับใบอ่อนที่อยู่ในตำแหน่งถัดลงมาและบริเวณโคนต้น ทำให้เกิดแหล่งสะสมของเชื้อราที่จะแพร่กระจายในช่วงฤดูฝน และช่วงที่มีความชื้นสูง ระยะที่พบ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน และอีกระยะควรระวัง ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน

ลักษณะอาการ

เชื้อราเข้าทำลายพืชได้ดีในระยะที่ทุเรียนแตกใบอ่อนในฤดูฝน มักพบอาการบนใบอ่อนที่คลี่แล้ว โดยเห็นเป็นแผลคล้ายน้ำร้อนลวกบริเวณกลางใบและขอบใบ แผลจะค่อย ๆ ขยายตัวลุกลามและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ขนาดและรูปร่างแผลไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการแพร่ระบาดมากน้อยเพียงใด เชื้อราสามารถลุกลามไปยังใบอื่นๆ ที่ติดกันได้ โดยสร้างใยยึดใบให้ติดกัน และทำให้เกิดอาการใบไหม้ หรือใบที่เป็นโรคลุกลามจนแห้งและหลุดร่วงลงมาไปแตะหรือติดกับใบที่อยู่ข้างล่าง เชื้อราก็จะเข้าทำลายใบเหล่านั้น จนเกิดโรคลุกลามไปหลายๆ จุดในต้น ทำให้เห็นอาการใบไหม้เป็นหย่อมๆ ใบจะทยอยร่วงหล่นลงยังโคนต้นเหลือแต่กิ่ง ซึ่งต่อมาจะค่อยๆ แห้ง ทำให้ต้นทุเรียนเสียรูปทรง และมีการเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์

การป้องกันโรคใบติดในทุเรียน

1.เก็บใบทุเรียนที่ติดโรคแล้วร่วงหล่นลงพื้นหรือรอบๆโคนต้นนำไปเผาทำลาย

2.ตัดแต่งทรงพุ่ม กิ่งที่เป็นโรคนำไปเผาทำลาย

3.ใช้ราแบคฟูลาร์ ผสมสารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มและพื้นดินรอบๆโคนต้น โดยในอัตรา 1ลิตรต่อน้ำ 50-100ลิตร ตามอาการระบาดและรุนแรงของโรค โดยฉีดพ่น 3 ครั้งห่างกัน 3 วัน

4.ใช้ราแบคฟูลาร์ ฉีดพ่นทุก7-15วัน เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพืชต่อไป

คุณสมบัติพิเศษของ ราแบคฟูลาร์

ราแบคฟูลาร์ เป็นเชื้อราและแบคทีเรียกำจัดโรคพืช เป็นสายพันธุ์จุลินทรีย์จากธรรมชาติหลายสายพันธุ์ทำงานร่วมกัน เจริญได้ดีบริเวณรากพืช ผิวใบ และ ลำต้นพืช สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ที่ยับยั้งและทำลายเชื้อราและแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ระบบรากพืชแข็งแรงและส่งเสริมการดูดใช้ธาตุอาหารของพืช

ประสิทธิภาพ : ช่วยป้องกันรักษาโรคพืช ได้แก่ โรคเหี่ยวเขียว โรคเหี่ยวเหลือง โรครากเน่า โคนเน่า โรคใบติด โรคราน้ำค้าง โรคราแป้ง โรคใบจุด โรคเน่าเละ เป็นต้น

ชนิดของพืช : พืชตระกูลแตงต่างๆ ในพริก มะเขือ ขิง ถั่วลิสง ยาสูบ ดาวเรือง กล้วย กะหล่ำ มันฝรั่ง หอม กระเทียม ผักสลัด ถั่วต่างๆ

คำแนะนำ : เติมสารจับใบด้วยทุกครั้ง และฉีดพ่นช่วงเย็น หรือแสงแดดอ่อนๆ

การเก็บรักษา : เก็บราแบคฟูลาร์ในที่ร่มมิดชิด ไม่ให้โดนแสงแดดและความชื้น สามารถเก็บได้นาน 1 ปี

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมวิชาการเกษตร 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!