อาการต้นแห้งของหน่อไม้ฝรั่ง

หน่อไม้ฝรั่ง
474

อาการต้นแห้งของหน่อไม้ฝรั่ง เชื้อสาเหตุโรคพืชที่จะทำให้หน่อไม้ฝรั่งต้นแห้งตายนั้น มีหลายสาเหตุถึงแม้จะมีลักษณะอาการเริ่มต้นของโรคที่แตกต่างกัน  เช่น โรคแอนแทรคโนส(Anthracnose) โรคลำต้นไหม้(Stem blight) โรคเหี่ยว (Fusarium rot) และโรคกิ่งไหม้ (Cercospora Leaf Blight) โรคดังกล่าวนี้ จะทำให้หน่อไม้ฝรั่งยืนต้นแห้งตาย

  • โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) เชื้อสาเหตุCollectrotrichum gloeosporioides (Penz.) โรคนี้จะมีลักษระเริมจากแผลจุดเล็กๆ สีน้ำตาลที่กิ่ง และจะขยายขนาดขค้นจะเกิดเม็ดเล็กๆสีส้ม หรือสีดำ เรียงซ้อนกันเป็นชั้น ต่อมาแผลก็จะยุบตัวลง กิ่งจะแห้งไปทั้งกิ่ง เนื่องจากน้ำไม่สามารถเคลื่อนที่ขึ้นไปยังส่วนบนของกิ่งได้ ทำให้ต้นเหี่ยว ใบเทียมจะเหลืองซีด

หน่อไม้ฝรั่งเป็นโรค

 

  • โรคลำต้นไหม้(Stem blight) เชื้อสาเหตุPhomopsis asparagi (Sacc.) อาการเริ่มแรก ต้นจะแห้งเหลือง ลำต้นจะเป็นจุดฉ่ำน้ำเล็กๆ จุดจะเป็นรูปกระสวย   สีของแผลจะมีสีน้ำตาลเข้ม หรือน้ำตาลปนม่วง กลางแผลจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนยาว แผลจะขยายใหญ่ขึ้น บริเวณแผลจะมีลักษณะเม็ดสีดำเล็กๆกระจายทั่วแผล โรคนี้สามารถติดได้มาตั้งแต่ระยะกล้า โดยเชื้อเข้าทำลายที่ส่วนของลำต้นที่อยู่ในดิน โดยมีลักษณะอาการกิ่งเริ่มเหลืองแห้ง หรือไม่แสดงอาการเลย โรคลำต้นไหม้จะระบาดตลอดปี และจะพบมากที่สุดในช่วงฤดูฝน โรคจะแพร่กระจายไปกับน้ำฝน หรือน้ำที่ใช้แบบพ่นฝอย

ลำต้นไหม้หน่อไม้ฝรั่ง

 

  • โรคเหี่ยว (Fusarium rot) เชื้อสาเหตุFusarium moniliforme , F. oxysprum sp. Asparagi  เชื้อสาเหตุของโรคจะเข้าทำลาย ลำต้นใต้ดิน ราก จะเน่า ต้นจะกลวง หรือต้นจะแตกตามแนวยาวของลำต้น ทำให้ใบเกร็น แห้งเหลือง ที่โคนจะมีอาการเน่าช้ำ หน่อที่งอกใหม่จะโดนเช้อเข้าทำลายจะเน่าก่อนโผล่ขึ้นมาจากดิน จะพบโรคนี้มากในดินที่มีสภาพเป็นกรด
  • โรคกิ่งไหม้ (Cercospora Leaf Blight) เชื้อสาเหตุCercospora asparagi (Sacc.) กิ่งและใบเทียม จะมีลักษณะแผลกลมสีอม่วงอมน้ำตาล หรือม่วงแดง ตรงกลางแผลมีสีเทาหรือขาว ขอบแผลเป็นสีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลเข้ม ขึ้นอยู่กับอายุของกิ่ง  จะทำให้กิ่งก้านและใบเทียมร่วง ต้นแห้งตายได้ จะพบมากที่สุดในช่วงฤดูฝน โรคจะแพร่กระจายไปกับน้ำฝน หรือน้ำที่ใช้แบบพ่นฝอย

หน่อไม้ฝรั่ง

การป้องกันกำจัด

  • ใส่ปูนขาว ก่อนการปลูก ในการเตรียมดิน หรือใช้ไตรโคเดอร์มาผสมกับรำและปุ๋ยคอกในอัตรา ไตรโคเดอร์มา 500 กรัม รำ 10 กิโลกรัม ปุ๋ยคอก 50 กิโลกรัม รองก้นหลุมปลูก
  • ตัดแต่งกิ่ง ที่เป็นโรคออกจากแปลง ไม่ควร วางทิ้งไว้ เพราะจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคในแปลงเพราะจะมีการระบาดของโรค นำกิ่งไปเผาทำลายให้ไกลจากแหล่งปลูก
  • เมื่อพบการระบาดของโรคให้รีบป้องกันกำจัดทันที ไม่ต้องเสียดาย เพราะเชื้อสามารถ ลาม ไปไดเ้อย่างรวดเร็ว
  • การปรับปรุงดินก่อนปลูก โดยการปรับปรุงดินสภาพดินก่อนปลูก เพิ่มเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในดิน ให้ได้มีโอกาสพัฒนาเพิ่มปริมาณประชากร จะทำให้การควบคุมการระบาดของโรคได้ดียิ่งขึ้น  เมื่อเชื้อสาเหตุของโรคมีการพัฒนาขึ้นมาก็จะถูกเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ทำลายทันที

 

  นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 โรคพืชหน้าฝน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!