อุปกรณ์ระบบน้ำอัตโนมัติ (Automatic system)

สายน้ำหยด
3198

การออกแบบระบบน้ำแบบเปิด-ปิดด้วยมือแม้จะทำได้ง่าย และประหยัดการลงทุนมากกว่าก็ตาม แต่แท้จริงแล้วการทำให้ระบบน้ำสามารถเปิด-ปิดได้โดยอัตโนมัตินั้น ให้ประโยชน์และคุ้มค่ามากกว่าในระยะยาวหลายประการ อาทิ เช่น

1.ประหยัดเวลา ไม่จำเป็นต้องคอยเฝ้าเปิด – ปิดระบบรดน้ำ สามารถไปทำอย่างอื่นได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะลืมเปิดหรือปิดน้ำ

2.ประหยัดแรงงาน ในกรณีที่ต้องมีคนงานคอยเปิดหรือปิดวาล์ว เมื่อมีระบบอัตโนมัติแล้ว จะไม่ต้องเสียค่าแรงเพื่อการเปิดหรือปิดวาล์วอีกต่อไป

3.ประหยัดน้ำ ระบบอัตโนมัติสามารถใช้อุปกรณ์ เช่น เซนเซอร์ร่วมกับตัวตั้งเวลาเพื่องดการรดน้ำได้หากฝนตกหรือระบบอัตโนมัติบางรุ่นสามารถวัดค่าความช้นในดิน และสั่งรดน้ำได้เองหากดินมีความชื่นพอ ทำให้ไม่เสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์

4.ประหยัดไฟ หากรดน้ำได้ตามที่จำเป็น นอกจากจะช่วยประหยัดน้ำแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าไฟอีกด้วย

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับระบบอัตโนมัติ

การออกแบบและใช้งานระบบรดน้ำอัตโนมัตินั้น ไม่ได้ซับซ้อนหรือยุ่งยากอย่างที่หลายคนเข้าใจ ก่อนที่จะสามารถออกแบบและใช้งานระบบรดน้ำอัตโนมัติได้ดีขึ้น จะต้องมีความรู้เรื่องอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนระบบน้ำที่เปิด – ปิดด้วยมือธรรมดา เป็นระบบอัตโนมัติเสียก่อน โดยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีทั้งสิ้นดังนี้

1. ตัวควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติ

ทำหน้าที่สำหรับสั่งงานรดน้ำโดยการตั้งเวลา สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

ชนิดมีวาล์มในตัว โดยตัวควบคุมการรดน้ำขนิดนี้ ใช้ต่อกับก็อกน้ำ เนื่องจากมีวาล์วอยู่ในตัว เมื่อถึงเวลาเปิดหรือปิดตัวตั้งเวลาจะสั่งให้วาล์วที่อยู่ในตัวมันเองนั้นเปิดหรือปิดตามที่ตั้งเอาไว้ เหมาะสำหรับการรดน้ำที่ใช้ปริมาณน้ำไม่มาก เนื่องจากวาล์ภายในตัวมีขนาดเล็ก ไม่เหมาะสำหรับใช้งานรดน้ำพื้นที่ขนาดใหญ่ ใช้กับงานสวนขนาดเล็กในบ้านทั่วๆไปเท่านั้น

ชนิดต่อกับวาล์วไฟฟ้า ตัวควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติชนิดนี้ จะไม่มีวาล์วในตัว และโดยมากจะสามารถต่อเข้ากับวาล์ลมากกว่า 1 ตัวขึ้นไป แต่ต้องใช้งานคู่กับวาล์วไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า โซลินอยด์วาล์ว แบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ

1.ชนิดรดน้ำโดยการตั้งเวลา

2.ชนิดรดน้ำโดยการอ่านค่าจากเซนเซอร์

ทั้งสองชนิดนี้มีทั้งแบบติดตั้งในร่ม และติดตั้งกลางแจ้ง โดยมีให้เลือกทั้งแบบมีหม้อแปลงต่อไฟบ้าน 220V และแบบใช้ถ่าน 9V

2. โซลินอยด์วาล์ว หรือวาล์วไฟฟ้า

จะใช้งานคู่กับตัวควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติ ชนิดสำหรับต่อกับวาล์วไฟฟ้า มีให้เลือกสองรุ่นคือ รุ่น 24 VAC และรุ่น 9 VDC การเลือกใช้  จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นตัวตั้งเวลาอัตโนมัติที่ใช้ เช่น หากเลือกใช้ตัวควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติขนิดมีหม้อแปลงต่อกับไฟบ้านจะต้องใช้โซลินอยด์วาล์วรุ่น 24 VAC เท่านั้น แต่หากใช้ตัวควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติขนิดใช้ถ่าน 9 โวลต์ ก็จะต้องใช้โซลินอยด์วาล์วรุ่น 9 VDC เท่านั้นเช่นกัน

3. เซนเซอร์

ในกรณีที่ต้องการให้ระบบอัตโนมัติทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจจะเลือกตัวควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติที่สามารถทำงานร่วมกับเซนเซอร์ได้ เช่น เซนเซอร์น้ำฝนที่สามารถตัดการทำงานของระบบหากฝนตก และน้ำในดินยังชื้นอยู่ หรือแม้กระทั้งเซนเซอร์วัดค่า ความชื่น แสงแดด อุณหภูมิ ฯลฯ ที่ทำงานร่วมกับตัวควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติรุ่นที่จะทำงานสั่งเปิด – ปิดวาล์วจากค่าความชืนจากเซนเซอร์เท่านั้น โดยจะไม่ทำการรดหากดินยังมีความชื้นเพียงพออยู่

4. ตัวเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 

อุปกรณ์นี้สำหรับตัวควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติรุ่นพิเศษที่ทำงานคู่กับเซนเซอร์เท่านั้น เนื่องจากจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อวิเคราะห์ และเก็บข้อมูลตลอดเวลา สำหรับตัวควบคุมการรดน้ำชนิดตั้งเวลาไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ที่มา : คู่มือระบบน้ำ super products

 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!