เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพิ่มผลผลิตลดโรคข้าว

663

เชื้อรา ไตรโคเดอร์มา จะเป็นสิ่งที่เกษตรกรส่วนใหญ่คิดถึงเป็นลำดับต้นๆ เชื้อรา ไตรโคเดอร์มาคืออะไร ไตรโคเดอร์มาเป็นปรสิตสำหรับเชื้อราชนิดอื่นๆ โดยเชื้อราไตรโครเดอร์มาจะดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืช และซากสัตว์ และแหล่งอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหาร สามารถพบได้โดยทั่วไป เจริญได้รวดเร็วบนอาหารเลี้ยงเชื้อ

ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจที่ประสบปัญหาโรคซึ่งเกิดจากเชื้อราหลากหลายชนิดเกษตรกรจึงจำเป็นต้องใช้สารเคมีปริมาณมากๆในการควบคุมโรคข้าวการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคข้าวจึงเป็นทางเลือกให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากเชื้อราปฎิปักษ์ชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงสามารถช่วยเพิ่มผลผลิต ลดโรคต่างๆทางใบและเมล็ดข้าวได้ดีและมีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อราสาเหตุของโรคพืชอื่นๆได้อย่างกว้างขวาง

โรคเมล็ดด่าง (Dirty Panicle Disease)
พบมาก ในนาชลประทาน ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้

อาการ
ในระยะออกรวง พบแผลเป็นจุดสีน้ำตาลหรือดำที่เมล็ดบนรวงข้าว บางส่วนก็มีลายสีน้ำตาลดำ และบางพวกมีสีเทาปนชมพู ทั้งนี้เพราะมีเชื้อราหลายชนิดที่สามารถเข้าทำลายและทำให้เกิดอาการต่างกันไป การเข้าทำลายของเชื้อรามักจะเกิดในช่วงดอกข้าวเริ่มโผล่จากกาบหุ้มรวงจนถึงระยะ เมล็ดข้าวเริ่มเป็นน้ำนม และอาการเมล็ดด่าง จะปรากฏเด่นชัดในระยะใกล้เก็บเกี่ยว

การแพร่ระบาด 
เชื้อราสามารถแพร่กระจายไปกับลม ติดไปกับเมล็ด และสามารถแพร่กระจายในยุ้งฉางได้

การป้องกัน

1. การแช่เมล็ด ใช้อัตราส่วน เชื้อราไตรโคเดอร์มาสด 10 กรัม (1ช้อนโต๊ะ) ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม

2. การใส่บนดิน ใช้อัตรส่วนเชื้อราไตรโคเดอร์มาสด  1 กิโลกรัม ผสมกับ รำละเอียด 4 กิโลกรัมและปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากันสามารถนำไปใช้ได้ทันที

 • ใช้หว่านลงในแปลงก่อนหรือหลังปลูก (พืชไร่ พืชผัก) ใช้ส่วนผสม 200 กรัม ต่อพื้นที่ 1 ตาราง

3.การผสมน้ำฉีดพ่น ใช้อัตราส่วน เชื้อราไตรโคเดอร์มาสด 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร ควรฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น

รคไหม้ (Rice Blast Disease)

พบมาก ในนาน้ำฝน ข้าวพันธุ์พื้นเมืองไวต่อช่วงแสง พบส่วนใหญ่ใน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และ ภาคใต้

อาการ 
• ระยะกล้า ใบมีแผล จุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล ความกว้างของแผลประมาณ 2-5 มิลลิเมตร และความยาวประมาณ 10-15 มิลลิเมตร แผลสามารถขยายลุกลามและกระจายทั่วบริเวณใบ ถ้าโรครุนแรงกล้าข้าวจะแห้งฟุบตาย อาการคล้ายถูกไฟไหม้

 • ระยะแตกกอ อาการพบได้ที่ใบ ข้อต่อของใบ และข้อต่อของลำต้น ขนาดแผลจะใหญ่กว่าที่พบในระยะกล้า แผลลุกลามติดต่อกันได้ที่บริเวณข้อต่อใบจะมีลักษณะแผลช้ำสีน้ำตาลดำ และมักหลุดจากกาบใบเสมอ
 • ระยะออกรวง(โรคเน่าคอรวง) ถ้าข้าวเพิ่งจะเริ่มให้รวง เมื่อถูกเชื้อราเข้าทำลาย เมล็ดจะลีบหมด แต่ถ้าเป็นโรคตอนรวงข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว จะปรากฏรอยแผลช้ำสีน้ำตาลที่บริเวณคอรวง ทำให้เปราะหักง่าย รวงข้าวร่วงหล่นเสียหายมาก

การแพร่ระบาด พบโรคในแปลงที่ต้นข้าวหนาแน่น ทำให้อับลม ถ้าใส่ปุ๋ยสูงและมีสภาพแห้งในตอนกลางวันและชื้นจัดในตอนกลางคืน น้ำค้างยาวนานถึงตอนสายราว 9 โมง ถ้าอากาศค่อนข้างเย็น อุณหภูมิประมาณ 22-25 oC ลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายได้ดี

การป้องกัน

1. การแช่เมล็ด ใช้อัตราส่วน เชื้อราไตรโคเดอร์มาสด 10 กรัม (1ช้อนโต๊ะ) ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม

2. การใส่บนดิน ใช้อัตรส่วนเชื้อราไตรโคเดอร์มาสด  1 กิโลกรัม ผสมกับ รำละเอียด 4 กิโลกรัมและปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากันสามารถนำไปใช้ได้ทันที

 • ใช้หว่านลงในแปลงก่อนหรือหลังปลูก (พืชไร่ พืชผัก) ใช้ส่วนผสม 200 กรัม ต่อพื้นที่ 1 ตาราง

3.การผสมน้ำฉีดพ่น ใช้อัตราส่วน เชื้อราไตรโคเดอร์มาสด 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร ควรฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น

โรคลำต้นเน่า (Stem Rot Disease)

พบมาก ใน นาน้ำฝน และ นาชลประทาน ใน ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้

อาการ
เริ่มพบอาการได้ในระยะต้นข้าวก่อนออกรวงหรือหลังออกรวงแล้ว โดยจะพบแผลเป็นจุดสีน้ำตาลดำใกล้ระดับน้ำและแผลจะขยายใหญ่ขึ้นและลงตามกาบใบของต้นข้าว และในขณะเดียวกันภายในลำต้นก็จะมีแผลมีลักษณะเป็นขีดสีน้ำตาล เมื่อต้นข้าวเป็นโรครุนแรง ใบล่างของต้นข้าวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ส่วนของกาบใบและลำต้นจะเน่า ต้นข้าวล้มง่ายและเมื่อดึงต้นข้าวก็จะหลุดออกจากกอได้ง่าย ต้นข้าวจะตายก่อนออกรวง แต่ถ้ามีการระบาดของโรคไม่รุนแรงหรือโรคเกิดขึ้นในระยะต้นข้าวหลังออกรวงแล้ว จะมีผลทำให้ผลผลิตของข้าวลดลงได้ และเมื่อต้นข้าวเป็นโรคและแห้งตายก็จะพบเม็ดขยายพันธุ์ของเชื้อราสาเหตุของโรคมีสีดำฝังอยู่ในเนื้อเยื่อของกาบใบและตามปล้องของต้นข้าว เม็ดขยายพันธุ์ของเชื้อราสาเหตุของโรคสามารถตกค้างอยู่บนตอซังข้าวและในดินได้เป็นระยะเวลานาน

การแพร่ระบาด
เนื่องจากเชื้อราสาเหตุจะสร้างเม็ดขยายพันธุ์ที่ตกค้างอยู่ในตอซังข้าวและดิน ในขณะเดียวกันก็สามารถลอยอยู่บนผิวน้ำและแพร่กระจายไปกับน้ำในนาข้าวได้เช่นกัน

การป้องกัน

1. การแช่เมล็ด ใช้อัตราส่วน เชื้อราไตรโคเดอร์มาสด 10 กรัม (1ช้อนโต๊ะ) ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม

2. การใส่บนดิน ใช้อัตรส่วนเชื้อราไตรโคเดอร์มาสด  1 กิโลกรัม ผสมกับ รำละเอียด 4 กิโลกรัมและปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากันสามารถนำไปใช้ได้ทันที

 • ใช้หว่านลงในแปลงก่อนหรือหลังปลูก (พืชไร่ พืชผัก) ใช้ส่วนผสม 200 กรัม ต่อพื้นที่ 1 ตาราง

3.การผสมน้ำฉีดพ่น ใช้อัตราส่วน เชื้อราไตรโคเดอร์มาสด 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร ควรฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น

โรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Spot Disease)

พบมาก ทั้งนาน้ำฝน และ นาชลประทาน ใน ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้

อาการ 
แผลที่ใบข้าว พบมากในระยะแตกกอมีลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาล รูปกลมหรือรูปไข่ ขอบนอกสุดของแผลมีสีเหลือง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1 มิลลิเมตร แผลที่มีการพัฒนาเต็มที่ขนาดประมาณ 1-2 x 4-10 มิลลิเมตร บางครั้งพบแผลไม่เป็นวงกลมหรือรูปไข่ แต่จะเป็นรอยเปื้อนคล้ายสนิมกระจัดกระจายทั่วไปบนใบข้าว แผลยังสามารถเกิดบนเมล็ดข้าวเปลือก(โรคเมล็ดด่าง) บางแผลมีขนาดเล็ก บางแผลอาจใหญ่คลุมเมล็ดข้าวเปลือก ทำให้เมล็ดข้าวเปลือกสกปรก เสื่อมคุณภาพ เมื่อนำไปสีข้าวสารจะหักง่าย

การแพร่ระบาด
เกิดจากสปอร์ของเชื้อราปลิวไปตามลม และติดไปกับเมล็ด

การป้องกัน

1. การแช่เมล็ด ใช้อัตราส่วน เชื้อราไตรโคเดอร์มาสด 10 กรัม (1ช้อนโต๊ะ) ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม

2. การใส่บนดิน ใช้อัตรส่วนเชื้อราไตรโคเดอร์มาสด  1 กิโลกรัม ผสมกับ รำละเอียด 4 กิโลกรัมและปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากันสามารถนำไปใช้ได้ทันที

 • ใช้หว่านลงในแปลงก่อนหรือหลังปลูก (พืชไร่ พืชผัก) ใช้ส่วนผสม 200 กรัม ต่อพื้นที่ 1 ตาราง

3.การผสมน้ำฉีดพ่น ใช้อัตราส่วน เชื้อราไตรโคเดอร์มาสด 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร ควรฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น

ประโยชน์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มา

 • เพิ่มความต้านทานโรคและผลผลิตของข้าว
 • สามารถลดโรคข้าวที่เกืดจากเชื้อรา
 • เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดข้าว
 • เพิ่มการเจริญเติบโตของต้นข้าวและรากข้าวให้สมบูรณ์แข็งแรง
 • ลดการใช้เคมี

 

เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพิ่มผลผลิตลดโรคข้าว ใช้อย่างเหมาะสม

ที่มา : ศูนย์วิจัยเอสวีกรุ๊ป

บทความที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!