เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียนระบาด เตรียมรับมือ!!

4415

ช่วงนี้สภาพอากาศแห้งแล้ง กรมวิชาการเกษตรเลยออกมาเตือนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเฝ้าระวัง “เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน” ระบาด มักพบการเข้าทำลายในระยะที่ทุเรียนแตกใบอ่อนถึงออกดอก   สิ่งที่เกษตรกรทำได้ ณ ขณะนี้คือ ควรหมั่นสำรวจทุเรียนอย่างละเอียด โดยเฉพาะยอดที่แตกใบอ่อนเพราะใบอ่อนสำหรับทุเรียนสำคัญมาก จะออกเพียง 2-3ชุดต่อปีเท่านั้น หากใบอ่อนชุดแรกกเสียหายจากเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน ต้นก็จะไม่สมบูรณ์ส่งผลต่อการเกิดลูก กระทบต่อการปลูกทุเรียนทั้งระบบ

ใช้บิวฟูลาร์ป้องกันเพลี้ยไก่แจ้

ลักษณะการทำลาย

  เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน (Allocaridara malayensis Crawford)

ศัตรูพืชชนิดนี้ทั้งตัวอ่อน และตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนของพืช ตัวเต็มวัยของแมลงชนิดนี้วางไข่เข้าไปในเนื้อเยื่อพืช ทำให้เห็นเป็นวงสีเหลืองหรือน้ำตาลตามใบเป็นกลุ่มๆ กลุ่มหนึ่งมีประมาณ 8 – 14 ฟอง หลังจากนั้นไข่จะฟักออกเป็นตัวอ่อนขนาดยาวประมาณ 3 ม.ม. และมีปุยสีขาวติดอยู่ตามลำตัว โดยเฉพาะด้านท้ายของลำตัวมีปุยสีขาวคล้ายๆ กับหางไก่ แมลงชนิดนี้จึงได้ชื่อว่า “เพลี้ยไก่แจ้” หรือ “เพลี้ยไก่ฟ้า” เมื่อแมลงนี้ลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลปนเขียว ขนาดยาวประมาณ 5 ม.ม. มีอายุได้นานถึง 6 เดือน มักไม่ค่อยบินนอกจากได้รับความกระทบกระเทือน ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่ด้านหลังใบตลอดเวลา

เพลียไก่แจ้ทุเรียนป้องกันด้วยซุปเปอร์บิวฟูลาร์

เพลี้ยไก่แจ้ ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนของทุเรียน ทำให้ใบอ่อนของทุเรียน เป็นจุดสีเหลือง ไม่เจริญเติบโต เล็กผิดปรกติ ถ้าระบาดมาก ใบจะหงิก งอ แห้ง และร่วงหมด ถึงขั้นทำให้ยอดอ่อนของทุเรียนตายได้ ตัวอ่อนของเพลี้ยไก่แจ้ จะขับสารสีขาวออกมา ทำให้เกิดเชื้อราตามบริเวณที่สารสีขาว ที่เพลี้ยไก่แจ้ขับออกมา ระยะที่ทำลายมากที่สุดคือ ในระยะตัวอ่อน เพลี้ยไก่แจ้ จะทำความเสียหายให้กับ ทุเรียนพันธุ์ชะนี มากที่สุด

การป้องกันเพลี้ยไก่แจ้

  1. กระตุ้นการแตกใบอ่อนให้พร้อมกันทุกต้นเพื่อลดช่วงเวลาการเข้าทำลายของเพลี้ยไก่แจ้ให้สั้นลง
  2. หมั่นตรวจแปลงพืชอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะส่วนใต้ใบ หากพบว่ามีเพลี้ยไก่แจ้ให้รีบทำลายทันที
  3. การควบคุมด้วยวิธีชีววิธี

บิวฟูลาร์และซุปเปอร์บิวฟูลาร์ สองประสาน

การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียควบคุมเพลี้ยไก่แจ้ :

ฉีดพ่นเชื้อราบิวเวอร์เรีย อัตรา 50-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เติมสารจับใบ แล้วนำไปฉีดพ่นในช่วงเย็นๆ อากาศไม่ร้อน ฉีดให้ชุ่มโชกทั้งบนใบและใต้ใบ

  1. ในกรณียังไม่มีการระบาดฉีดพ่น เชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อป้องกันเพลี้ยไก่แจ้ อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร เติมสารจับใบ โดยฉีดทุก 7 วัน
  2. ในกรณีเพลี้ยไก่แจ้เริ่มระบาด ฉีดพ่น เชื้อราบิวเวอร์เรีย อัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร เติมสารจับใบ โดยฉีดทุก 7 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง
  3. ในกรณีระบาดรุนแรง ฉีดพ่นเชื้อราบิวเวอร์เรีย อัตรา 100-200 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร เติมสารจับใบ โดยฉีดทุก 3 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง
บิวฟูลาร์ กำจัดเพลี้ย

ซุปเปอร์บิวฟูลาร์ กำจัดเพลี้ย

นอกจากนี้เกษตรกรต้องหมั่นสำรวจแปลงพืชอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อน ถ้าพบไม่มากนักให้ตัดส่วนที่แมลงระบาดไปทำลายทิ้ง เพราะเพลี้ยไก่แจ้มักจะอยู่กันเป็นกลุ่ม บริเวณส่วนยอดอ่อน ใต้ใบ กิ่ง ลำต้นของพืช อย่างไรก็ตามเพื่อลดความเสียหายต่อผลผลิต   และลดปริมาณแมลงศัตรูพืชให้น้อยลง   เกษตรกรควรใช้วิธีป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานร่วมด้วย  โดยใช้สารสกัดจากพืช เช่น สารสะเดาสามารถช่วยลดปริมาณการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชได้  การใช้กับดักแมลง เช่น กับดักกาวเหนียวสีเหลือง

เพลี้ยไฟมังคุด

 

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร และ ศูนย์วิจัยเอสวีกรุ๊ป

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพลี้ยไก่แจ้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!