เพลี้ยไก่แจ้บุกสวนมะนาว

674

เพลี้ยไก่แจ้ ลักษณะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากตาและยอดอ่อน ทำให้มะนาวชะงักการเจริญเติบโต หากระบาดรุนแรงจะทำให้ใบร่วงหล่น ยอดเหี่ยวแห้ง ผลผลิตน้อยลง และยังเป็นพาหะทำให้เกิดโรคกรีนนิ่ง ซึ่งพบได้บ่อยในสวนมะนาวของเกษตรกร

ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองอาจส่งผลให้แมลงศัตรูพืชเข้าทำลายผลผลิตมะนาวในช่วงนี้ได้ เกษตรกรชาวสวนมะนาวให้เฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยไก่แจ้ส้ม สามารถพบได้ในระยะที่มะนาวแตกตาใบและยอดอ่อน โดยเริ่มแรกบริเวณตาหรือยอดอ่อนจะพบกลุ่มตัวอ่อน และมูลหวาน ซึ่งอาจพบเชื้อราดำปกคลุมอยู่ ยอดอ่อนที่ถูกทำลายจะหงิกงอและเหี่ยวแห้ง หรือพบตัวเต็มวัยสีเทาส้มเกาะอยู่ที่บริเวณยอดทำมุม 45 องศา

การป้องกันเพลี้ยไก่แจ้ส้ม

  1. กระตุ้นการแตกใบอ่อนให้พร้อมกันทุกต้นเพื่อลดช่วงเวลาการเข้าทำลายของเพลี้ยไก่แจ้ให้สั้นลง
  2. หมั่นตรวจแปลงพืชอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะส่วนใต้ใบ หากพบว่ามีเพลี้ยไก่แจ้ให้รีบทำลายทันที
  3. การควบคุมด้วยวิธีชีววิธี

การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียควบคุมเพลี้ยไก่แจ้ :

ฉีดพ่นเชื้อราบิวเวอร์เรีย อัตรา 50-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เติมสารจับใบ แล้วนำไปฉีดพ่นในช่วงเย็นๆ อากาศไม่ร้อน ฉีดให้ชุ่มโชกทั้งบนใบและใต้ใบ

  1. ในกรณียังไม่มีการระบาดฉีดพ่น เชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อป้องกันเพลี้ยไก่แจ้ อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร เติมสารจับใบ โดยฉีดทุก 7 วัน
  2. ในกรณีเพลี้ยไก่แจ้เริ่มระบาด ฉีดพ่น เชื้อราบิวเวอร์เรีย อัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร เติมสารจับใบ โดยฉีดทุก 7 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง
  3. ในกรณีระบาดรุนแรง ฉีดพ่นเชื้อราบิวเวอร์เรีย อัตรา 100-200 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร เติมสารจับใบ โดยฉีดทุก 3 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง
บิวฟูลาร์ กำจัดเพลี้ย

ซุปเปอร์บิวฟูลาร์ กำจัดเพลี้ย

นอกจากนี้เกษตรกรต้องหมั่นสำรวจแปลงพืชอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อน ถ้าพบไม่มากนักให้ตัดส่วนที่แมลงระบาดไปทำลายทิ้ง เพราะเพลี้ยไก่แจ้มักจะอยู่กันเป็นกลุ่ม บริเวณส่วนยอดอ่อน ใต้ใบ กิ่ง ลำต้นของพืช อย่างไรก็ตามเพื่อลดความเสียหายต่อผลผลิต   และลดปริมาณแมลงศัตรูพืชให้น้อยลง   เกษตรกรควรใช้วิธีป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานร่วมด้วย  โดยใช้สารสกัดจากพืช เช่น สารสะเดาสามารถช่วยลดปริมาณการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชได้  การใช้กับดักแมลง เช่น กับดักกาวเหนียวสีเหลือง

เพลี้ยไฟมังคุด

ที่มา :   ศูนย์วิจัยเอสวีกรุ๊ป

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพลี้ยไก่แจ้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!