แก้ปัญหาเกษตรกรไทยสู้ภัยแล้ง ผลผลิตคุณภาพสูงด้วยสารอาหารพืช นูตร้ามิกซ์ NUTRA MIX

นูตร้ามิกซ์
394

ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต รวมทั้งพืช เพราะอุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้นก่อปัญหาให้สิ่งแวดล้อมเสียสมดุลอย่างภัยแล้ง ส่งผลให้อากาศร้อนจัด และหนาวจัด เกษตรกรที่เคยให้ปลูกพืชได้ผลผลิตปกติกลับต้องประสบปัญหาผลด้อยคุณภาพ น้ำหนักเบา ราคาตกและท้ายที่สุดต้องโดนกดราคา ปัญหาเกษตรกรจะหมดไป เนรมิตพืชสวนไร่นาให้กลับมาทำเงินเหมือนเดิม เมื่อใช้สารอาหารพืช นูตร้ามิกซ์ NUTRA MIX

นูตร้ามิกซ์
นูตร้ามิกซ์
นูตร้ามิกซ์

        อากาศเริ่มร้อนแล้วได้เวลาที่ชาวสวนผลไม้อย่างมังคุด ทุเรียน เงาะ มะม่วงจะต้องเร่งให้ผลผลิตตนออกมาทำเงินให้ทันต่อปริมาณความต้องการในตลาด หนี้สินที่กู้มานานจะได้คืนให้หมด เมื่อใช้อาหารเสริมชนิดความเข้มข้นสูงอย่างสารอาหารพืช นูตร้ามิกซ์ NUTRA MIX มีปริมาณธาตุอาหารรองอย่างแมงกานีสจะกระตุ้นการทำงานเอนไซม์หลายชนิดอย่างเปอร์ออกซิเดสดีไฮโดรจีเนสออกซิเดสและดีคาร์บอกซิเดสซึ่งเอนไซม์ที่ว่าจะใช้ในกระบวนการลำเลียงสารอาหารในพืชกระตุ้นการสร้างคลอโรฟิลด์ที่พืชใช้สังเคราะห์แสงกระตุ้นการแตกใบอ่อนพืชจะปรุงอาหารได้ดีจะกระตุ้นให้พืชดูดซึมสารอาหารได้ดีเมื่อพืชจะการเจริญได้ผลตรงไปตามความคาดหวังมากขึ้นเร่งการติดดอกผล

       ระหว่างปีปริมาณน้ำฝนมีน้อย บางพื้นที่เกษตรกรขาดโอกาสด้านการบริหารจัดการชลประทานในการเพาะปลูกส่งผลให้พืชหลายชนิดอย่างพืชผัก พืชไร่และนาข้าว ต้องเผชิญปัญหาการขาดน้ำในการเจริญเติบโต ขณะที่เกษตรกรในเขตกันดานยังขาดความรู้ด้านการให้สารอาหารเสริมสำหรับพืช จะใช้แต่องค์ความรู้ที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น แต่สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนสมัยรุ่นก่อน เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ฉะนั้น สารอาหารพืช นูตร้ามิกซ์ NUTRA MIX จะทำให้ลำต้นพืชแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศที่ร้อนแล้งและหนาวจัด

     สารอาหารพืช นูตร้ามิกซ์ NUTRA MIX มีส่วนประกอบธาตุโบรอนคือธาตุที่มีขนาดอะตอมเล็กมากพืชต้องการในปริมาณที่น้อยแต่จะแก้ปัญหาสำหรับเกษตรกรผู้ที่การปลูกพืชโดยไม่ปล่อยให้ดินได้พักอย่างการทำนาปรังในเขตภาคกลางทำให้ดินขาดธาตุโบรอนส่งผลเสียต่อการแบ่งเซลในรากพืชต้นข้าวจะมีรากสั้นยึดดินไม่อยู่

นูตร้ามิกซ์
คลิกสั่งซื้อสินค้า!

      ชาวสวนที่มีการใช้สารอาหารพืช นูตร้ามิกซ์ NUTRA MIX อย่างต่อเนื่องจะกระตุ้นการแบ่งเซลในราก เพราะมีส่วนผสมธาตุโบรอนที่มีความสำคัญในการสร้างปมรากพืชผัก ผลไม้ และยังส่งผลให้ใบมีสีเขียวในผัก ทำให้ผักสวยงานขายได้ราคาดี สั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ ควรอ่านคำแนะนำก่อนใช้เสมอ

      การปลูกพืชโดยรู้หลักการ วิธีการที่เหมาะสม และการใช้สารอาหารพืช นูตร้ามิกซ์ NUTRA MIXเสริมคือการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานทนต่อสภาพอากาศ

นามปากกา : manop_nop

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!