แมลงกินใบ กับแมลงตัวดูด มีวิธีกำจัดและป้องกันต่างกันอย่างไร?

แมลงศัตรูพืช
1805

การปลูกพืชผักต่างๆนั้น นอกจากจะต้องเข้าใจถึงโรคสำคัญที่สามารถเกิดขึ้นกับพืช และต้องทราบถึงวิธีป้องกันและกำจัดโรคพืชเหล่านั้นแล้ว อีกหนึ่งศัตรูพืชที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือ เหล่าเเมลงศัตรูพืช ที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรของคุณไม่น้อยไปกว่าโรคพืชเลย ซึ่งแมลงศัตรูพืชชนิดหลักๆ มีอยู่ด้วยกัน 6 ชนิด คือ แมลงตัวดูด แมลงกินใบ แมลงกินราก,แมลงเจาะลำต้น และหนอนชอนใบ  ซึ่งวันนี้เราได้นำความรู้ของการป้องกันและกำจัด แมลงตัวดูด และแมลงกินใบมาฝากกัน ว่าทั้งสองแบบนั้นมีวิธีการป้องกัน และกำจัดที่แตกต่างกันอย่างไร

แมลงกินใบ

แมลงศัตรูพืช

แมลงกินใบ หรือ Leaf Feeder เเมลงเหล่านี้จะมีปากที่สามารถกัดกินใบเป็นอาหาร และเหลือทิ้งเส้นใบเอาไว้ หรือในกรณีที่รุนแรง จะสามารถกัดกินใบเกลี้ยหายไปได้ทั้งใบ ทำให้พืชผลทางการเกษตรหยุดชะงักการเจริญเติบโต ไม่มียอดอ่อน และไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้

เเมลงกินใบที่สำคัญ : ด้วงปีกแข็ง , ตั๊กแตน , หนอนผีเสื้อ,หนอนกระทู้ผัก, หนอนห่อใบข้าว, หนอนคืบกินใบ เป็นต้น

วิธีป้องกันและกำจัดแมลงกินใบ

แมลงศัตรูพืช

1.หมั่นสำรวจแปลงปลูกผักอย่างสม่ำเสมอ

2.ทำความสะอาดแปลงผักอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้มีเศษพืชตกหล่นอยู่บริเวณแปลง

3.ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อทำลายวงจรชีวิตของแมลง

4.เลือกใช้ชีวภัณฑ์บีที [คลิกดูรายละเอียดสินค้า] เป็นเชื้อจุลินทรีย์บาซิลลัส ธูริงจิเอนซิส สามารถกำจัดหนอนกินใบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และไม่ส่งผลเสียแก่สัตว์ชนิดอื่นๆ

5.เลือกใช้ชีวภัณฑ์เมตาไรเซียม [คลิกดูรายละเอียดสินค้า] เป็นเชื้อราเมตาไรเซียม ที่จะช่วยให้เกิดโรคในแมลง อย่างหนอนผีเสื้อ หนอนด้วง ซึ่งสามารถกำจัดแมลงได้ตั้งแต่ระยะตัวหนอนไปจนถึงระยะโตเต็มวัย

แมลงตัวดูด

แมลงศัตรูพืช

แมลงตัวดูด หรือ Juice Sucker เป็นเเมลงที่มีปากเพื่อใช้ดูดกินน้ำเลี้ยงของพืช โดยใช้ปากเจาะและแทงเข้าไปยังท่อลำเลียงอาหารและน้ำของพืช ซึ่งสามารถดูดน้ำเลี้ยงจาก ดอก ผล ใบ ลำต้น ซึ่งสามารถส่งผลให้ใบของพืชเกิดอาการเหี่ยว ม้วนตัว ใบเกิดรอยไหม้ ดอกเหี่ยว และทำให้ลำต้นแคระเกร็น เพราะไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งแมลงตัวดูดเหล่านี้ยังเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของการเกิดโรคที่สำคัญของพืชอีกด้วย

เเมลงกินใบที่สำคัญ : แมลงหวี่ขาว,เพลี้ยจักจั่น,เพลี้ยอ่อน,เพลี้ยกระโดด,ตัวมวน,เพลี้ยแป้ง,เพลี้ยไฟ เป็นต้น

วิธีป้องกันและกำจัดแมลงตัวดูด

แมลงศัตรูพืช

1.หากพบพืชที่มีการแพร่ระบาดให้รีบเผาทำลาย

2.ตัดแต่งทรงพุ่มของพืชอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อ

3.เลือกใช้ตัวเบียน หรือตัวห้ำ ซึ่งเป็นศัตรูพืชตามธรรมชาติในการกำจัดแมลง

4.ทำความสะอาดเเปลงเพาะปลูกอย่างสม่ำเสมอ

5.เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บิวเวอร์เรีย [คลิกดูรายละเอียดสินค้า] ที่สามารถป้องกันและกำจัดแมลงปากดูด อย่าง เพลี้ยกระโดด แมลงหวี่ขาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นามปากกา : Arbadahey

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!