โรคใบไหม้ “มะเขือเทศ”โรคยอดฮิตจัดการด้วยราแบคฟูลาร์

โรคใบไหม้มะเขือเทศ
3367

อาการของโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับมะเขือเทศ รวมทั้งแมลงศัตรูที่เข้าทำลายมะเขือเทศได้นั้น ต้นเหตุหลักๆที่แท้จริงเลยคือ มะเขือเทศ ได้รับธาตุอาหารที่เป็น ธาตุหลัก ธาตุรอง ธาตุเสริม ไม่เพียงพอต่อความต้องการของต้นมะเขือเทศเอง อาการขาดธาตุใดๆแต่ละตัวนั้น จะแสดงอาการต่างกัน แต่หากมะเขือเทศ ได้รับธาตุอาหารหลัก และธาตุรอง ธาตุเสริมอย่างเพียงพอ ต้นมะเขือเทศจะมีความสมบูรณ์แข็งแรง โตไว และมีภูมิต้านทานต่อโรคและแมลง ส่วนสาเหตุรองลงมาคือ ความรุนแรงของเชื้อโรค ที่แพร่ระบาดจากที่อื่นๆ มาติดในแปลงของเรา หรืออาจจะติดมากับ แมลงพาหะ ที่นำโรคมาติดยังมะเขือเทศ หนึ่งในโรคที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและสร้างปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมะเขือเทศนั้นคือ “โรคใบไม้ มะเขือเทศ” สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Phytophthora infestans

โรคใบไหม้มะเขือเทศ

โรคใบไหม้มะเขือเทศ

โรคใบไหม้มะเขือเทศ

อาการของโรคใบไหม้มะเขือเทศ สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกระยะการเจริญเติบโตและทุกส่วนของพืช อาการเริ่มแรกมักเกิดขึ้นที่ใบก่อน โดยแผลจะมีลักษณะค่อนข้างกลม สีน้ำตาลดำ กลางแผลแห้ง รอบแผลวงสีซีดจาง หากอากาศชื้นแผลจะมีลักษณะฉ่ำน้ำ มักพบเส้นใยสีขาวหรือขาวอมเทาขึ้นอยู่ใต้ใบตรงบริเวณแผล แผลมักจะเริ่มเกิดขึ้นตรงปลายใบหรือขอบใบก่อน ขนาดก็จะแตกต่างกันไปตามความรุนแรงของโรค หากอาการรุนแรงใบจะแห้งดำทั้งใบ อาการระยะต่อมาจะพบแผลบนลำต้น กิ่งก้าน จะเกิดแผลเน่าแห้งสีน้ำตาลเข้มหรือดำ แผลมีลักษณะยาวทอดไปตามแนวของลำต้นและกิ่งก้าน หากรุนแรงจะทำให้ลำต้นและกิ่งนั้นหักพับลงแห้งตาย ในระยะติดผล เชื้อราสาเหตุของโรคจะเข้าทำลายผลมะเขือเทศด้วย เชื้อสาเหตุมักเข้าทำลายระยะผลอ่อนหรือผลยังเขียวอยู่ ส่วนมากแผลจะเกิดขึ้นตรงบริเวณขั้วผลก่อน แผลมีลักษณะเป็นจุดช้ำ ฉ่ำน้ำ สีเขียวปนเทา หรือสีน้ำตาลอมเทา ต่อมาแผลจะขยายใหญ่ขึ้น

โรคใบไหม้มะเขือเทศ

การป้องกันกำจัด คือ

1. หลีกเลี่ยง การปลูกพืชลงในดินแปลงเก่าที่เคยมีโรคระบาดหรือใกล้กับแปลงที่มีการปลูกมันฝรั่งและมะเขือเทศอยู่ก่อนแล้ว ไม่ควรปลูกมะเขือเทศในช่วงปลายฤดูฝนต่อฤดูหนาว เพราะเป็นฤดูที่เหมาะต่อการเกิดและระบาดของโรค และรักษาแปลงปลูกให้สะอาดอยู่เสมอ

2. ใช้ราแบคฟูลาร์ ในอัตราส่วน 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้น

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร และ ศูนย์วิจัยเอสวีกรุ๊ป

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!