3 แนวทางเห็ดป่าช่วยลดปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า

817

ปัญหาฝุ่นควันและไฟป่ากลายเป็นปัญหาใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทางภาคเหนือกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง และมีหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางในการแก้ปัญหาก่อนจะพบว่าแนวทางหนึ่งก็คือการใช้เห็ดป่า

และในงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)หรือ สวพส.ได้เสนอแนวทางบรรเทาปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า และพบว่าเห็ดป่าหรือเห็ดถอบช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ มีชื่อวิทยาศาสตร์เรียกว่า Astraeus hygrometricus อยู่ในวงศ์ Diplocystaceae ซึ่งถือว่าเป็นเห็ดราชนิดหนึ่งที่มีสีสันและหน้าตาเป็นเอกลักษณะเฉพาะตัว ขณะที่ยังเป็นต้นอ่อนไม่มีดอก ในประเทศไทยพบได้ในภาคเหนือสำหรับเห็ดเผาะในสัดส่วน 100 กรัมจะประกอบด้วยพลังงานราว 450 กิโลแคลอรี และยังมีน้ำ โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินซีอยู่ด้วย จึงถือว่าเป็นพืชที่ดีต่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกาย และยังมีส่วนช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งอีกด้วย

ก่อนหน้านี้มีความเข้าใจว่าเห็ดเผาะที่ขึ้นตามธรรมชาตินั้นมักเกิดจากหลังการเผาป่า แต่ความจริงแล้วเห็ดที่เจริญเป็นเส้นใยเมื่อโดนความร้อนก็จะตายได้เช่นกัน และในขณะนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ได้ทำการวิจัยและทดลองร่วมกับหลายฝ่ายจนสามารถเพาะเห็ดเผาะแล้วได้สำเร็จและเตรียมส่งเสริมให้กับเกษตรกรเพาะขายเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรและช่วยลดการเผาป่า ลดฝุ่นควัน

สำหรับแนวทางในแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ลำดับแรกคือต้องลดการเกิดการเผาหรือไฟไหม้ ซึ่งสวพส.ได้เสนอแนวทางไว้ 3 แนวทางด้วยกันคือ

 

 

1.การใช้เห็ดกลุ่มไมคอร์ไรซ่า เช่น เห็ดเผาะ เห็ดไข่ เห็ดแดง และเห็ดหล่ม เป็นแรงจูงใจในการดูแลป่าโดยไม่ให้เกิดการเผาหรือไฟไหม้ ซึ่งทำได้โดยการใช้หัวเชื้ออย่างง่ายจากดอกเห็ดแก่ การทำหัวเชื้อน้ำหมักเห็ด ก้อนดินผสมน้ำหมักเห็ดแล้วนำไปเติมในพื้นที่ หรือต้นไม้ที่เติมหัวเชื้อเห็ดสำหรับนำไปปลูกเสริมในพื้นที่

2.การนำเศษวัสดุใบไม้ในป่ามาทำเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดโคนร่วมกับการทำแนวกันไฟเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลงและความรุนแรงของการเกิดไฟป่าลง

 

3.การใช้จุลินทรีย์และเห็ดป่าเพื่อช่วยในการย่อยสลายเศษวัสดุใบไม้ กิ่งไม้ ที่จะกลายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงในป่า ซึ่งสามารถทำได้โดยการนำดินและดอกเห็ดจากป่ามาทำเป็นหัวเชื้อในลักษณะน้ำหมักหรือก้อนดินผสมน้ำหมักเห็ด แล้วนำกลับไปเติมในป่า คล้ายกับวิธีการใส่เชื้อเห็ดโคน

นักวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงให้รายละเอียดในแนวทางแก้ปัญหาไว้ด้วยว่าการใช้วิธีการทางชีวภาพในการจัดการปัญหาฝุ่นควันไฟป่าที่ต้นตอของปัญหาจะเป็นการช่วยให้ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ยังคงอยู่ รวมทั้งสร้างความสมดุลในระบบนิเวศให้กลับฟื้นคืนมา และยังทำให้มีแหล่งอาหารจากป่าที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนับเป็นการแก้ปัญหาฝุ่น ควันไฟป่าได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

ที่มา-KM งานวิจัย สวพส.,มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (www.green.mju.ac.th)

นามปากกา : ตะวันกับญาดา 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!