4 โรคสำคัญของฝ้าย และวิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง

176

การปลูกฝ้าย จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดเล็ก เหมาะกับการปลูกในอากาศร้อน นิยมนำมาถักทอเป็นเสื้อผ้า และเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งใครที่กำลังเริ่มปลูกฝ้าย หรืออยากปลูกฝ้ายให้มีความแข็งแรง และมีผลผลิตที่ดี จำเป็นที่จะต้องทราบถึง 4 โรคสำคัญ ที่สามารถเกิดขึ้นกับฝ้ายได้ และจำเป็นต้องทราบถึงการดูแลและป้องกัน ให้ฝ้ายได้ออกมามีผลผลิตที่ดี และได้มูลค่าที่คุ้มกับการลงทุน วันนี้เราจึงอยากมาแนะนำ 4 โรคสำคัญของฝ้าย และวิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง

1.โรคเหี่ยว

เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium sp. หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของ โรคเหี่ยวเหลือง ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้ดีในสภาพอากาศที่มีความร้อนชื้นสูง มักเกิดขึ้นกับฝ้ายที่มีอายุ ไม่เกิน 6 สัปดาห์ โดยเชื้อนั้นจะเข้าไปทำลายที่บริเวณโคนต้น แล้วลามมาที่ใบ ทำให้ใบเกิดแห้ง และหลุดร่วง ในกรณีรุนแรง จะส่งผลให้ลำต้นมีขนาดแคระเเกร็น

วิธีการป้องกันและแก้ไข

 1. ใช้วิธีปลูกพืชแบบหมุนเวียน
 2. ถอนทำลายพืชที่ติดเชื้อ แล้วนำไปเผาไฟ
 3. ใช้ผลิตภัณฑ์ ราแบคฟูลาร์ [คลิกดูรายละเอียดสินค้า] ในการป้องกัน และรักษาโรค ควรเติมสารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์ตราอีซี่ ร่วมด้วยทุกครั้ง

2.โรคใบหงิกแคระฝ้าย (leaf curl)

เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่เกิดจากตัวเพลี้ยอ่อนเป็นพาหะนำ ซึ่งตัวเพลี้ยอ่อนนี้จะเข้าไปทำลายต้นอ่อน ทำให้ใบมีลักษณะที่หงิกงอ ม้วน และเปราะกรอบ ในกรณีรุนแรงจะส่งผลให้ผลผลิตของฝ้าย ลดลงเป็นอย่างมาก

วิธีการป้องกันและแก้ไข

 1. ทำลายวัชพืชรอบบริเวณให้เกลี้ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เหล่าเเมลงหวี่ได้แพร่พันธุ์ และหลบซ่อนตัว
 2. เลือกพันธุ์ฝ้ายที่มีความต้านทานต่อโรค อย่างพันธุ์ ศรีสำโรง เป็นต้น
 3. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ซุปเปอร์บิว [คลิกดูรายละเอียดสินค้า]ในการป้องกันและกำจัดเพลี้ยอ่อน เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของไวรัส

3. โรคใบไหม้แบคทีเรีย หรือโรคใบจุดเหลี่ยมในฝ้าย

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่ชื่อ  Xanthomonas campestris pv. malvacearum ลักษณะของใบฝ้ายจะเกิดแผลฉ่ำน้ำ และทำให้เกิดแผลสีดำบริเวณรอบใบ แล้วจึงลามไปทั่วทั้งลำต้น เข้าทำลายสมอ มักแพร่ระบาดได้ดีในช่วงสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง

วิธีการป้องกันและแก้ไข

 1. เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีภูมิต้านทานโรค เช่นพันธุ์ นครสวรรค์ 1 เป็นต้น
 2. ปรับปรุงระบบระบายน้ำให้ดี หากพบแปลงที่เกิดโรค ไม่ควรระบายน้ำออกไปยังแปลงอื่น
 3. ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน
 4. เลือกใช้ ราแบคฟูลาร์ [คลิกดูรายละเอียดสินค้า] ในการช่วยควบคุมหรือยับยั้งการเกิดโรคพืช จากแบคทีเรีย และช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของฝ้ายได้ดี

4.โรคใบจุด

เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา Alternaria Leaf Spot โดยใบฝ้ายจะเกิดจุดสีน้ำตาลอ่อน แล้วจึงขยายวงใหญ่ขึ้น และทำให้ใบแห้งลง ในกรณีที่รุนแรงจะส่งผลให้ผลิตลดลง

วิธีการป้องกันและแก้ไข

 1. กำจัดวัชพืชบริเวณรอบแปลงให้เกลี้ยง
 2. หากพบพืชที่ติดเชื้อควรนำไปเผาทำลาย
 3. ใช้ผลิตภัณฑ์ ไตรโคฟูลาร์[คลิกดูรายละเอียดสินค้า] ในการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันโรคใบจุด

นามปากกา : Arbadahey

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!