เทคนิคการเกษตร

การทำเกษตรต่างๆ ล้วนอาศัยประสบการณ์ ซึ่งเษตรกรแต่ละคนจะมีเทคนิคต่างๆ ของตัวเอง นำไปปรับใช้ให้เหมาะสม รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปใช้ผสมผสาน พลิกแพลง ดัดแปลง ให้เหมาะกับแนวทางของตัวเอง เกษตรกรสมัยใหม่จะขาดการใช้เทคนิคเกษตรไม่ได้เลย
error: Content is protected !!