เกษตร IDOL

นักเกษตรหลากหลายวัย การเดินทางที่ยาวนาน มากประสบการณ์ ต่างมุมมองต่างแนวคิด ก่อให้เกิด IDOL ขึ้นในสังคมการทำเกษตรกรรม แต่ละคนมีแนวคิด มีการพัฒนา การเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบสิ้น ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย ช่วยพัฒนาอาชีพเกษตรได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
error: Content is protected !!