ธุรกิจกับเกษตร

ทำการเกษตรให้กลายเป็นธุรกิจแบบง่ายๆ สร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ ในแบบฉบับของตัวเอง ตามกระแสเศรษฐกิจที่ต้องปรับตัวตลอดเวลา จัดสรรเวลา หาประสบการณ์ ทดลองทำด้วยตัวเอง ประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ ตามทันทุกสถานการณ์
error: Content is protected !!