เกษตร NEWS

เกาะติดการเกษตรแบบสมัยใหม่จากทั่วทุกมุมโลก หลากหลายแนวคิด บนพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทัศนคติด้านการเกษตรแบบใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิถีการทำการเกษตรที่ง่าย สนุก เห็นผลจริง และได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ
error: Content is protected !!