เกษตรอินทรีย์

รวบรวมวิธีการ เคล็ดลับ เทคนิคต่างๆ ในการทำเกษตรอินทรีย์ จากประสบการณ์และความรู้ของเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์อย่างเข้าใจ เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรที่สนใจได้ลงมือทำ รวมทั้งการสร้างการตลาดของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปลูกแล้วขายใคร ขายที่ไหน ขายอย่างไร
error: Content is protected !!