โรคพืชและแมลงศัตรูพืช

ปัญหาสำคัญที่เลี่ยงไม่ได้ในการทำเกษตรกรรม ตั้งแต่การเพาะปลูกพืชผักสวนครัวหลังบ้าน ไปจนถึงฟาร์มเกษตรขนาดใหญ่ คือ ปัญหาเรื่องโรคพืชและแมลงศัตรูพืช ที่ทำให้เกิดความเสียหายทางใบ ลำต้น โคน-รากพืช ไปจนถึงผลผลิต อื่นๆ การรู้จักโรคพืช และแมลงศัตรูพืช จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรรับมือ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
error: Content is protected !!