“SEAL FARM” เกษตรอินทรีย์ที่หน่วยซีล

อินทรีย์
1955

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าหน่วยซีล (SEAL) หรือ มนุษย์กบ เป็นหน่วยรบพิเศษสังกัดกองเรือยุทธการของกองทัพเรือ ตั้งอยู่ที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หน่วยนี้เป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวงเมื่อกลางปี 2561 ที่โด่งดังไปทั่วโลกด้วย

และมีภารกิจด้านอื่นที่หน่วยซีลได้ทำไว้และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมด้วยนั่นคือการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์วิถีไทยตามแนวทางศาสตร์พระราชา

อินทรีย์

โดยศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือมีพื้นที่จำนวนสิบเอ็ดไร่ ซึ่งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบอินทรีย์วิถีไทยที่ครบวงจรมี ป่า นา น้ำ ตามศาสตร์พระราชา โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิ รักษ์ดิน รักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation) โดย คุณสัณจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานมูลนิธิฯ ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์

อินทรีย์
อินทรีย์
อินทรีย์

ทั้งนี้มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือนำมาใช้ปรับปรุงพื้นที่ครอบคลุมกระบวนการผลิต พืช ผัก และผลไม้ที่ไม่มีการใช้สารเคมี ผลผลิตที่ไม่เอาเปรียบธรรมชาติ และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

อินทรีย์

นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน และการมีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นั่นคือ ปลูกป่า 3 อย่างต้องได้ประโยชน์ 4 อย่าง กล่าวคือ

1.พออยู่ คือการปลูกต้นไม้ที่ใช้เนื้อไม้และไม้เชิงเศรษฐกิจให้เป็นป่า ใช้เนื้อไม้เพื่อสร้างบ้าน ทำเครื่องใช้ เช่น ตะเคียนทอง ยางนา แดง สัก พะยูง พะยอม

2.พอกิน คือปลูกต้นไม้ที่กินได้รวมทั้งใช้เป็นยาสมุนไพร อาทิเช่น แค มะรุม ทุเรียน สะตอ ผักหวาน ฝาง แฮ่ม กล้วย ฟักข้าว

3.พอใช้ คือการปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าไม้สำหรับใช้สอยในครัวเรือน อาทิ ทำฟืน เผาถ่าน ทำงานหัตถกรรม เช่น มะคำดีควาย หวาย ไผ่

4.พอร่มเย็น คือ ประโยชน์อย่างที่ 4 ที่เกิดจากการปลูกป่า 3 อย่าง ที่ทำให้เกิดความร่มเย็น

อินทรีย์

พื้นที่สิบเอ็ดไร่ของหน่วยซีลจึงจัดสรรตามแนวทางพระราชดำริคือทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง จนกลายมาเป็น SEAL FARM” ที่สามารถสร้างผลิตผลเกษตรอินทรีย์ได้มากมายหลายชนิดทั้งการปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ ไข่เป็ด ผักสด ผลไม้ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์เกษตรมากมายหลายชนิด โดยระบบการผลิตที่รักษาสมดุลของธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์

นอกจากจะผลิตอาหารปลอดภัยออกจำหน่าย ยังมีศูนย์การเรียนรู้ที่ให้เข้าชมฟรีมีทั้งหมดถึง 16 สถานี และใน “SEAL FARM” ตบแต่งอย่างสวยงาม และมีสีสัน เหมาะที่ผู้ปกครองจะพาเยาวชนมาเยี่ยมชม มีการละเล่น เกม ที่จะให้เด็กๆ สนุกสนานแถมได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

เป็นศูนย์การเรียนรู้ครบวงจร “เกษตรอินทรีย์” อย่างแท้จริง

 ที่มา Thai NavySEAL, เพจ sealfarm

นามปากกา : ตะวันกับญาดา 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!