E-nose เทคโนโลยีช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้าเกษตร

ประเทศอินเดีย นับเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการเกษตร เนื่องจากมีประชากรเยอะ มีความต้องการอาหารสูงมาก แม้ว่าจะผลิตสินค้าเกษตรได้เอง แต่ผลผลิตที่ได้ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าที่ควร ดังนั้นการคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรจึงมีความจำเป็น

รัฐบาลของรัฐเบงกอล ประเทศอินเดียได้นำเทคโนโลยี E-nose หรือ จมูกอิเลคทรอนิกส์ มาใช้ในการเกษตร โดยเฉพาะการใช้วัดคุณภาพของกลิ่นหอมของข้าว และพวกธัญพืช ที่รัฐบาลได้รับซื้อไปจากเกษตรกร เพื่อขายที่ตลาด Sufal Bangla- fair-price outlets

เทคโนโลยี E-nose นี้ จะเป็นตัวช่วยให้รัฐบาลควบคุมคุณภาพของกลิ่นหอมของข้าวได้ และเพื่อใช้ยืนยันกลิ่นหอมของข้าวแต่ละสายพันธุ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของอินเดียอธิบายว่า สายพันธุ์ข้าวที่ต่างกัน ก็จะให้กลิ่นหอมที่แตกต่างกัน เช่น ข้าวพันธุ์ Kalo Nunia มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ในขณะที่ข้าวพันธุ์ Gobindobhog มีกลิ่นหอมมากกว่าสิ่งที่ชาวอินเดียต้องการจริงๆ ก็คือ กลิ่นหอมของข้าวที่สม่ำเสมอ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา“

>>>>รู้หมือไร่ จมูกอิเลกทรอนิกส์ คืออะไร ? คลิกอ่านที่นี่<<<<

จมูกอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่เกิดขึ้นโดยเลียนแบบจมูกของมนุษย์ ที่มีความซับซ้อน ในการจำแนก และจัดระดับความแรงของกลิ่นได้ มีส่วนประกอบเซ็นเซอร์จำนวนมาก ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า หรือเซ็นเซอร์ทางแสง ซึ่งเซ็นเซอร์แต่ละตัวจะมีความจำเพาะในการวัดที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีการคำนวนข้อมูลทางสถิติที่เหมาะสมเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้เกิดการจดจำกลิ่น และระดับความแรงของกลิ่น ปัจจุบันจมูกอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตทางการค้า ใช้เทคนิคก๊าซเซ็นเซอร์เนื่องจากเป็นเซ็นเซอร์ที่มีความคงตัว และความทนทานสูง

กดปิด

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีอื่นที่ชื่อว่า Pulse View ช่วยตรวจสอบคุณภาพของเมล็ด โดยสำนักงานเกษตรได้มีข้อกำหนดไว้ว่า ต้องมีการตรวจสอบคุณภาของผัก ข้าว และธัญพืชอื่นๆ ก่อนที่จะส่งไปขายที่ตลาด Sufal Bangla outlets

เห็นเช่นนี้แล้ว เกษตรกรไทยพึงตระหนักและควรให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลผลิตกันให้มากๆ เพราะสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีย่อมเป็นใบเบิกทางไปสู่การตลาดระดับโลกได้ และนั่นก็หมายความว่าเราจะก้าวผ่านคำว่าเกษตรยากจนได้ค่ะ

เครดิต : https://economictimes.indiatimes.com/  http://www3.rdi.ku.ac.th


Contributor :

        นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ปลูกแบบอินทรีย์ให้ยืนยาว เเล้วใช้ชีวิตให้ยืนยง