ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ละลายน้ำ

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ละลายน้ำ เราจะใช้เทคนิคนี้ กรณีที่ต้องการให้พืชได้รับสารอาหารได้เร็วมากขึ้น..

ใส่ความเห็น