เพาะเห็ดในตะกร้า

ขั้นตอนที่ 1 เลือกพื้นที่สำหรับวางโครงเหล็กหรือสุ่มไก่ ไม่ควรเป็นพื้นที่ที่ได้รับแดดจัด น้ำไม่ท่วมขังสามารถป้อกันการรบกวนจากสุนัขและสัตว์อื่นๆ และมีการปรับพื้นที่ให้เสมอกัน

เพาะเห็ดในตะกร้า

ใส่ความเห็น