เพาะเห็ดในตะกร้า

ขั้นตอนที่ 3 นำวัสดุเพาะ ได้แก่ ก้อนเชื้อเห็ดถุงเก่าหรือฟางข้าว (ที่แช่น้ำ 1 คืน)หรือวัสดุอื่นๆมารองก้นตะกร้าแล้วโรยด้วยอาหารเสริมรอบๆขอบตะกร้าหน้าประมาณ 1 นิ้ว

เพาะเห็ดในตะกร้า

ใส่ความเห็น