เพาะเห็ดในตะกร้า

ขั้นตอนที่ 4 นำเชื้อเห็ดฟางที่เตรียมไว้ 1 ส่วนวางรอบตะกร้าให้ชิดขอบตะกร้าเป็นจุดๆ (เสร็จชั้นที่1)โดยให้เชื้อเห็ดฟางอยู่ตรงช่องว่างของตะกร้า

เพาะเห็ดในตะกร้า

ใส่ความเห็น