เพาะเห็ดในตะกร้า

ขั้นตอนที่ 7 วางตะกร้าบนพื้นหรือชั้นโครงเหล็ก ถ้าเป็นสุ่มไก่ให้วาง 4 ตะกร้า โดยวาง 3 ตะกร้าชิดกันแล้ววาง 1 ตะกร้าด้านบนตรงกลางและนำสุ่มไก่ครอบตะกร้าทั้งหมดโดยให้ห่างจากขอบอย่างน้อย 1 คืน

เพาะเห็ดในตะกร้า

ใส่ความเห็น