ขั้นตอนที่ 5 ทำตามขั้นตอนที่ 2-4 อีก 2 ครั้งโดยครั้งสุดท้ายให้โรยอาหารเสริมเต็มพื้นที่ด้านบนหนาประมาณ 1 นิ้ว แล้วโรยเชื้อเห็ดฟางเป็นจุดๆระยะห่างเท่าๆกัน ให้เต็มพื้นที่ด้านบนตะกร้าฃ

ใส่ความเห็น