การบำรุงดิน

“การบำรุงดิน”เป็นหัวใจของการผลิตพืชนอกจากกา

บีทีคืออะไร?

 บีทีคืออะไร? บีที ย่อมาจาก บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (Bacil