ฮิวมิค ชนิดผง (Humic powder) 1000 g

ปรับโครงสร้างดิน ดินเหนียวระบายน้ำและอากาศได้ดี ฟื้นฟูระบบราก ช่วยกระตุ้นการแตกรากใหม่

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

฿320.00
รหัส: SO0100006

สถานะ: ในคลังสินค้า

รายละเอียด

ปรับโครงสร้างดิน ดินเหนียวระบายน้ำและอากาศได้ดี ฟื้นฟูระบบราก ช่วยกระตุ้นการแตกรากใหม่

 

รายละเอียด

กรดฮิวมิคผสมไตรโคเดอร์มา

คุณสมบัติ

กรดฮิวมิคผสมไตรโคเดอร์มา ประกอบด้วย กรดฮิวมิคซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่เกิดจากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำได้ดี และมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุได้ดี ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารให้รากพืชอย่างช้าๆ กรดฮิวมิคผสมกับสปอร์เชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถช่วยควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชในดิน ลดการเข้าทำลายต้นพืช

ประโยชน์

ช่วยปรับโครงสร้างดิน ดินเหนียวระบายน้ำและอากาศได้ดีดินทราย

ช่วยให้เกิดการจับกันเป็นเม็ดดิน ทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดี 

ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินและจุลินทรีย์ดิน

ช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหารให้รากพืช

ช่วยประหยัดปุ๋ยเคมีฟื้นฟูระบบราก

ช่วยกระตุ้นการแตกรากใหม่ เพิ่มปริมาณรากฝอย

 ชนิดพืช

ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ

 

 ขนาด 1 กิโลกรัม

วิธีใช้

วิธีการใช้

รูปแบบการใช้ 

ใช้ปรับสภาพดิน อัตราการใช้100 กรัม/น้ำ 200 ลิตร 
วิธีการใช้ ราดลงดินตอนเตรียมดินปลูกหรือหลังปลูกพืชแล้ว

ใช้ผสมกับปุ๋ยเคมี อัตราการใช้ 1 กก./ปุ๋ย 100 กก. 
วิธีการใช้ คลุกเคล้ากับปุ๋ยเคมีแล้วนำไปหว่านให้ต้นพืช ช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหารให้ต้นพืชอย่างช้าๆ

ใช้ผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก อัตราการใช้ 1 กก./ปุ๋ย 500 กก.
วิธีการใช้  คลุกเคล้าให้เข้ากัน นำไปรองก้นหลุม หรือหว่านรอบโคนต้น

กรณีดินเป็นกรดจัด อัตราการใช้ 500 กรัม/น้ำ 200 ลิตร 
วิธีการใช้ ราดลงดินตอนเตรียมดินปลูกหรือหลังปลูกพืชแล้ว

คำแนะนำ

หลังผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายในวันนั้น เนื่องจากมีสปอร์ของไตรโคเดอร์มา ไม่ควรแช่น้ำนานเกิน 24 ชม.

ควรเติมสารลดแรงตึงผิว หรือสารจับใบทุกครั้ง เพื่อช่วยให้เกาะติดเม็ดดินและแทรกซึมลงดินได้ด

สามารถใช้ได้บ่อยครั้งเพื่อควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช และใช้ได้กับพืชทุกชนิด

การเก็บรักษา

เก็บรักษากรดฮิวมิค ในที่ร่ม ไม่โดนแสงแดดและความชื้น หลังเปิดถุงแล้วให้เก็บในถุงเดิมและปิดปากถุงให้สนิท

 

บทวิจารณ์

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *
ราคา
ความคุ้มค่า
คุณภาพ