Lastest Product

6 รายการ
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก
 1. นูตร้ามิกซ์ (Nutra Mix)

  ฿320.00

  เป็นผลิตภัณฑ์อาหารรองและธาตุอาหารเสริมชนิดรวมที่มีความเข้มข้นสูง สำหรับฉีดพ่นทางใบ มีกรดอะมิโนเป็นคีเลตธรรมชาติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหาร

 2. ซิงกานีส (Zinkanis)

  ฿390.00

  ส่วนประกอบ

  • ปริมาณธาตุอาหารเสริม Zn 12%
  •  Mn 2%
  • กรดอะมิโน

  เหมาะสำหรับ : นาข้าวทุกประเภท พืชผัก พืชไร่ ผลไม้  ได้แก่ ส้ม ส้มโอ มะนาว มังคุด ทุเรียน เงาะ ลำไย มะม่วง

 3. ฟรูเตอร์ (Fruter)

  ฿420.00

  ส่วนประกอบ

  • ปริมาณธาตุอาหารรอง MgO 3%
  • ปริมาณธาตุอาหารเสริม B 0.1%
 4. แคลรอน (Calron)

  ฿240.00

  ส่วนประกอบ

  • ปริมาณธาตุอาหารรอง CaO 15%
  • ปริมาณธาตุอาหารเสริม B 0.2%
  • กรดอะมิโน
 5. นูตร้าแมก (Nutra Mag)

  ฿390.00

  ส่วนประกอบ

  • ปริมาณธาตุอาหารรอง แมกนีเซียม (MgO 10%)
  • กรดอะมิโน
 6. ฟาเวอร์ (Fawer)

  ฿460.00

  ส่วนประกอบ

  • ปริมาณธาตุอาหารรอง CaO 3%
  • ปริมาณธาตุอาหารเสริม B 0.1%
  • Fatty Amino

6 รายการ
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก