พีจีเทค ชนิดผง (PGtech powder) 500 g

ช่วยส่งเสริมระบบรากพืช ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน พืชเจริญเติบโตดี เน้นการใช้ตั้งแต่ระยะเริ่มปลูก เพื่อให้ระบบรากของพืชทำงานได้ดี

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

฿290.00
รหัส: BI0300001

สถานะ: ในคลังสินค้า

รายละเอียด

ช่วยส่งเสริมระบบรากพืช ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน พืชเจริญเติบโตดี เน้นการใช้ตั้งแต่ระยะเริ่มปลูก เพื่อให้ระบบรากของพืชทำงานได้ดี

 

รายละเอียด

การเก็บรักษา เมื่อเปิดถุงแล้วต้องปิดถุงให้สนิท เก็บในที่ร่ม ไม่ให้โดนแสงแดดและความชื้น

1. สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารเสริม สารกำจัดแมลง และสารกำจัดวัชพืชได้ ยกเว้นสารกำจัดโรคพืช
2. สามารถใช้ร่วมกับเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้
3. ต้องใช้อย่างต่อเนื่องจึงจะเห็นผล

ขนาดบรรจุ     500 กรัม (ซอง 25 กรัม จำนวน 20 ซอง)
PGPR คืออะไร?

วิธีใช้

วิธีการใช้

ชนิดพืช

 1. พืชผักกินใบ เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง อัตราการใช้ (1 ซองเล็ก) 25 กรัม/น้ำ  20 ลิตร 

วิธีการใช้ 

  • จุ่มหรือแช่เมล็ดก่อนหว่านลงแปลง หรือฉีดพ่นลงแปลงหลังจากหว่านเมล็ด พ่นทุก 7 วัน 2-3 ครั้ง

2. พืชผักกินผล เช่น พริก มะเขือ พืชตระกูลแตง  อัตราการใช้ (1 ซองเล็ก) 25 กรัม/น้ำ  20 ลิตร 

วิธีการใช้ 

  • คลุกเมล็ด หรือแช่เมล็ดก่อนปลูก 
  • เพาะกล้าในวัสดุปลูก ให้รด 1-2 ลิตร/ตารางเมตร ทุก 7-10 วัน 2-3 ครั้งก่อนย้ายปลูก
  • ปล่อยไปกับระบบน้ำทุก 10-15 วัน

3. ไม้ดอก เช่น ดาวเรือง กุหลาบ เบญจมาศ อัตราการใช้ (1 ซองเล็ก) 25 กรัม/น้ำ  20 ลิตร 

วิธีการใช้

  • คลุกเมล็ด หรือแช่เมล็ดก่อนปลูก
  • เพาะกล้าในวัสดุปลูก ให้รดด้วย 1-2 ลิตร/ตารางเมตร ทุก 7-10 วัน 2-3 ครั้งก่อนย้ายปลูก
  • ปล่อยไปกับระบบน้ำทุก 10-15 วัน

4. พืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด อัตราการใช้ (1 ซองเล็ก) 25 กรัม/น้ำ  20 ลิตร  

วิธีการใช้

  • จุ่มหรือแช่เมล็ดก่อนหว่านลงแปลง หรือฉีดพ่นลงแปลงหลังจากหว่านเมล็ด พ่นทุก 7 วัน 2-3 ครั้ง

คำแนะนำ

1. สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารเสริม สารกำจัดแมลง และสารกำจัดวัชพืชได้ ยกเว้นสารกำจัดโรคพืช
2. สามารถใช้ร่วมกับเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้
3. ต้องใช้อย่างต่อเนื่องจึงจะเห็นผล

การเก็บรักษา

เมื่อเปิดถุงแล้วต้องปิดถุงให้สนิท เก็บในที่ร่ม ไม่ให้โดนแสงแดดและความชื้น

ขนาดบรรจุ     500 กรัม (ซอง 25 กรัม จำนวน 20 ซอง)

PGPR คืออะไร?

บทวิจารณ์

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *
ความคุ้มค่า
คุณภาพ
ราคา