โรคพุ่มไม้กวาด

6 รายการ
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก
 1. ซุปเปอร์บิวเทค ชนิดผง (Superbeautech powder) 500 g

  ฿350.00
  ส่วนประกอบ เชื้อราบิวเวอร์เรีย บนเมล็ดข้าว 100% (Beauveria bassiana สายพันธุ์ BCC 2660)
  สามารถป้องกันกำจัดแมลงปากดูดได้ เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง แมลงสิง เพลี้ยจั๊กจั่น เพลี้ยไก่แจ้ แมลงหวี่ขาว แมลงวันทอง ตัวอ่อนหนอนบางชนิด และยังช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ตามปกติ ไม่ชะงักการเจริญเติบโต ใบและผลผลิตสมบูรณ์ 
   
 2. บิวเทค ชนิดผง (Beautech powder) 500 g

  ฿200.00

  ส่วนประกอบ เชื้อราบิวเวอร์เรีย บนเมล็ดข้าว 100% (Beauveria bassiana สายพันธุ์ BCC 2660)

 3. เมตาเทค ชนิดผง (Metatech powder) 500 g

  ฿200.00

  ส่วนประกอบ เชื้อราเมตาไรเซียม บนเมล็ดข้าว 100% (Metarhizium anisopliae สายพันธุ์ BCC 4849)
  ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ตามปกติ ไม่ชะงักการเจริญเติบโต ใบและผลผลิตสมบูรณ์ 

 4. มิกซ์เทค ชนิดผง (Mixtech) 500 g

  ฿210.00
  • เชื้อราบิวเวอร์เรีย บนเมล็ดข้าว 100% (Beauveria bassiana สายพันธุ์ BCC 2660)
  • เชื้อราเมตาไรเซียม บนเมล็ดข้าว 100% (Metarhizium anisopliae สายพันธุ์ BCC 4849)
 5. เมตาเทค ชนิดเชื้อสด (Basic Metarhizium) 1000 g

  ฿120.00
  เป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็ก พบในดิน สามารถทำให้เกิดโรคในแมลงได้หลายชนิด เช่น ตั๊กแตน หนอนด้วง หนอนผีเสื้อ มวน และเพลี้ยต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้กำจัดแมลงในดินโดยเฉพาะในกลุ่มหนอนด้วงแรด (rhinoceros beetle) ในระยะตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย

  สินค้าหมดคลังสินค้า

 6. บิวเทค ชนิดเชื้อสด (Basic Beauveria) 1000 g

  ฿120.00

   

  ใช้ป้องกันกำจัดแมลงปากดูด เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว ทั้งช่วงตัวอ่อนและวัยแก่ สำหรับ ข้าว พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ทุกชนิด บิวฟูลาร์

   

  สินค้าหมดคลังสินค้า

6 รายการ
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก