สารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์ (Easy surfactant) 1000 ml

สารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์ตราอีซี่ เข้มข้นทุกหยด เกาะติดทุกอณู

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

฿250.00
รหัส: SU0100001

สถานะ: ในคลังสินค้า

รายละเอียด

สารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์ตราอีซี่ เข้มข้นทุกหยด เกาะติดทุกอณู
 

รายละเอียด

สารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์

ชนิดเข้มข้นไม่มีประจุ (non ionic) ไม่เป็นอันตรายต่อใบพืช ไม่มีสารตกค้างย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำ จึงช่วยให้สารต่างๆ กระจายตัวและ เปียกพื้นผิวได้ง่าย

สารจับใบ สำหรับผสมน้ำฉีดพ่นร่วมกับชีวภัณฑ์ต่างๆ เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา, เชื้อราบิววาเรีย, เชื้อราเมธาไรเซียม, เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส เชื้อแบคทีเรียบีที รวมถึงเชื้อ จุลินทรีย์อื่นๆ รวงปุ๋ยทางใบทุกชนิด สารกำจัดวัชพืช และสารกำจัดศัตรูพืชทุกชนิด

สารจับใบมีส่วนผสมของคีเลทจากธรรมชาติ มีส่วนช่วยทำให้สารต่างๆ ที่เป็นเคมีปุ๋ยหรือฮอร์โมนพืชซึมผ่านชั้นไขมันพืชอย่างง่ายดายโดยไม่ทำลายไขมันบนใบพืช ปกติพืชจะมีไขมันเคลือบใบ ใบไม้บางชนิดจะเคลือบอยู่ที่ผิวของผลไม้และก้าน ไขมันเหล่านี้ ทำหน้าที่ป้องกันการสูญเสียน้ำของพืช ป้องกันการทำลายจากเชื้อราและแมลงศัตรูพืชขนาดเล็ก ป้องกันความร้อนและรังสี แต่สารจับใบบางชนิดใช้เคมีกำจัดคราบไขมันผสมอยู่ในปริมาณมาก เมื่อผสมใช้ สารเคมีเหล่านั้นจะทำลายไขมันพืชทำให้ใบพืชถูกทำลายและเสียหายในเวลาต่อมาเมื่อใช้ต่อเนื่อง เชื้อโรคพืชจึงเข้าทำลายได้ง่ายเนื่องจากระบบป้องตัวของพืชกันถูกทำลายไปแล้ว

สารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์ ตราอีซี่ เข้มข้นทุกหยด เกาะติดทุกอณู สารเสริมประสิทธิภาพชนิดเข้มข้น ช่วยให้สารเคมีทางการเกษตร สำหรับฉีดพ่นชนิดต่างๆ เช่น สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย หรือฮอร์โมนทำงานได้ดี และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสารเสริมประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติเป็นสารประเภทลดแรงตึงผิวที่ไม่มีประจุ (Nonionic Surfactant) จึงช่วยให้สารต่างๆ เปียกพื้นผิวง่าย กระจายตัวได้ดีขึ้น สามารถควบคุมพื้นที่บนใบพืชได้อย่างทั่วถึง และส่งเสริมการซึมผ่านผิวใบทำให้พืชได้รับประสิทธิผลจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรสูงสุด

คุณสมบัติเด่นของอีซี่

  • แห้งเร็ว ลดการสูญเสียเนื่องจากการชะล้างของฝน
  • ไม่ทำลายใบพืช ไม่มีสารตกค้างย่อยสลายได้ในธรรมชาติ
  • ช่วยลดการใช้ตัวยาได้กว่า 40% ลดต้นทุนปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืช
  • เกาะติดใบพืช ผิวหรือขนของแมลง และสปอร์เชื้อรา
  • ทำให้เปียกได้ทั่วถึงมากขึ้น ช่วยให้ตัวยาแทรกซึมเข้าใสเซลล์ใบพืช แผ่กระจายทั่วใบพืช และตัวแมลงศัตรูพืช

ปริมาตร 1 ลิตร

วิธีใช้

วิธีใช้ 

ใช้ได้กับพืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ทุกชนิด

ใช้สำหรับผสมสารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์เป็นตัวสุดท้าย หลังจากที่ผสมสารกำจัดศัตรูพืชหรือปุ๋ยทางใบรวมตัวกับน้ำดีแล้ว

อัตรากรใช้ดังนี้

สารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์/ ต่อน้ำ 20 ลิตร สารกำจัดแมลง 3-5 ซีซี. สารกำจัดวัชพืช 3-5 ซีซี. สารกำจัดโรคพืช 3-5 ซีซี. ปุ๋ยทางใบ ฮาร์โมน และอาหารเสริม 3-5 ซีซี.

ทำไม? ต้องใช้สารจับใบที่มีสารคีเลทเป็นส่วนประกอบ

สารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์ทำหน้าที่ ช่วยในการยึดเกาะพื้นผิว ทำให้น้ำแผ่กว้าง จับใบแล้วดูดซึมเข้าสู่ใบ กิ่ง ก้าน ต้น และผลได้ดีและเร็วขึ้น ทำให้ละอองน้ำยามีขนาดเล็ก กระจายทั่วถึงได้ดี และแห้งเร็วกว่าปกติ เป็นการทำให้ปุ๋ย ฮอร์โมน และยาเคมี ได้แสดงประสิทธิผล เรียกได้ว่าเต็ม 100 ลดการสูญเสียของสารอินทรีย์ทางการเกษตร เนื่องการการชะล้างของฝนหรือน้ำ ป้องกันการอุดตันของหัวฉีด

“สารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์ตราอีซี่ เข้มข้นทุกหยด เกาะติดทุกอณู” มีคุณสมบัติเป็นสารประเภทลดแรงตึงผิวจึงช่วยให้สารชีวภัณฑ์ต่างๆ ซึมลึกลงพื้นผิวได้ง่าย กระจายตัวได้ดีขึ้น ควบคุมพื้นที่บนใบพืช กิ่ง ก้าน ดอกและผลได้อย่างทั่วถึง บนผิวใบทำให้พืชได้รับประสิทธิผลจากการใช้สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตรสูงสุด แทรกซึมลงสู่หน้าดิน กรณีที่ดินมีการอัดตัวเป็นดินแข็ง น้ำซึมไหลผ่านยาก สามารถลดแรงตึงผิวของน้ำและทำให้ดินมีความเปียกมากขึ้น แมลงศัตรูพืชทั้งชนิดที่มีปีกและไม่มีปีกได้นานพอที่เชื้อชีวภัณฑ์จะสามารถเจาะทำทำลายตัวแมลงได้

การเก็บรักษา โดยเก็บไว้ในที่ร่มอุณหภูมิปกติ ไม่ให้ถูกความชื้นและแสงแดด สามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ 2 ปี

ข้อควรแนะนำ สามารถใช้ร่วมกับสารเคมี ปุ๋ยหรือฮอร์โมนพืช ซึมผ่านชั้นไขมันพืชอย่างง่ายดายโดยไม่ทำลายไขมันบนใบพืช

บทวิจารณ์

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *
ราคา
ความคุ้มค่า
คุณภาพ