ปุ๋ยมูลไส้เดือน (Vermicompost) 1000 g

ปุ๋ยมูลไส้เดือนผสมไตรโคเดอร์มา (Vermicompost plus Trichoderma)

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

฿110.00
รหัส: FE0200002

สถานะ: ในคลังสินค้า

รายละเอียด

ปุ๋ยมูลไส้เดือนผสมไตรโคเดอร์มา (Vermicompost plus Trichoderma)

 

รายละเอียด

ปุ๋ยมูลไส้เดือนผสมไตรโคเดอร์มา

"ไส้เดือนดิน" ไม่ใช่แค่สิ่งมีชีวิตตัวเล็ก ๆ ที่อยู่ในผืนดินทั่วไป แต่ไส้เดือนเปรียบเสมือนเพื่อนในไร่ ที่ทำหน้าที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ต่อระบบนิเวศ สร้างอินทรียสาร และมีส่วนช่วยทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น โดยการเคลื่อนที่ชอนไชในดินทำให้ดินร่วนซุย เกิดช่องว่าง และเพิ่มปริมาณออกซิเจน ทำให้การระบายน้ำและอากาศไปสู่ดินได้ดีขึ้น เพราะไส้เดือนสามารถชอนไชลงใต้ดินได้ลึกกว่า 20 เมตร ซึ่งเป็นการไถพรวนทางธรรมชาติ ที่เครื่องจักรกลทางการเกษตรไม่สามารถทำได้

ประโยชน์ของปุ๋ยมูลไส้เดือนผสมไตรโคเดอร์มา

- ช่วยป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อโรคในดิน

- ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน เพิ่มเม็ดดิน

- ช่วยให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำและอากาศได้ดี

- ช่วยให้ดินดูดซับน้ำได้ดี เก็บกักความชื้นได้นาน

- ทำให้รากพืชแพร่กระจายในดินได้กว้าง

- ลดการสูญเสียธาตุอาหารในดิน

หากสินค้าเสียหายยินดีรับเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วัน (ต้องรูปหลักฐานการเสียหาย)

ปริมาณสุทธิ 1000 กรัม

วิธีใช้

วิธีการใช้

  • พืชในกระถาง อัตราการใช้ 1 กำมือ/กระถางกว้าง 1 ฟุต วิธีการใช้ โรยในกระถางทุก 2 สัปดาห์
  • พืชต้นใหญ่ อัตราการใช้1 กก./ทรงพุ่มรัศมี 1 เมตร วิธีการใช้ โรยทั่วทรงพุ่มทุก 1 เดือน
  • พืชยกร่องปลูก อัตราการใช้ 1 กก./พื้นที่ 10 ตารางเมตร วิธีการใช้ โรยให้ทั่วแปลงก่อนปลูก

บทวิจารณ์

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *
ราคา
ความคุ้มค่า
คุณภาพ