ปุ๋ยมูลไส้เดือน (Vermicompost) 1000 g

ปุ๋ยมูลไส้เดือนผสมไตรโคเดอร์มา (Vermicompost plus Trichoderma)

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

฿110.00
รหัส: FE0200002

สถานะ: ในคลังสินค้า

รายละเอียด

ปุ๋ยมูลไส้เดือนผสมไตรโคเดอร์มา (Vermicompost plus Trichoderma)

 

รายละเอียด

ปุ๋ยมูลไส้เดือนผสมไตรโคเดอร์มา

"ไส้เดือนดิน" ไม่ใช่แค่สิ่งมีชีวิตตัวเล็ก ๆ ที่อยู่ในผืนดินทั่วไป แต่ไส้เดือนเปรียบเสมือนเพื่อนในไร่ ที่ทำหน้าที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ต่อระบบนิเวศ สร้างอินทรียสาร และมีส่วนช่วยทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น โดยการเคลื่อนที่ชอนไชในดินทำให้ดินร่วนซุย เกิดช่องว่าง และเพิ่มปริมาณออกซิเจน ทำให้การระบายน้ำและอากาศไปสู่ดินได้ดีขึ้น เพราะไส้เดือนสามารถชอนไชลงใต้ดินได้ลึกกว่า 20 เมตร ซึ่งเป็นการไถพรวนทางธรรมชาติ ที่เครื่องจักรกลทางการเกษตรไม่สามารถทำได้

ประโยชน์ของปุ๋ยมูลไส้เดือนผสมไตรโคเดอร์มา

ปุ๋ยมูลไส้เดือนผสมไตรโคเดอร์มา ช่วยป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อโรคในดิน ปุ๋ยมูลไส้เดือนผสมไตรโคเดอร์มา ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ปุ๋ยมูลไส้เดือนผสมไตรโคเดอร์มา เพิ่มเม็ดดิน ช่วยให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำและอากาศได้ดี ปุ๋ยมูลไส้เดือนผสมไตรโคเดอร์มา ช่วยให้ดินดูดซับน้ำได้ดี เก็บกักความชื้นได้นาน ปุ๋ยมูลไส้เดือนผสมไตรโคเดอร์มา ทำให้รากพืชแพร่กระจายในดินได้กว้าง ปุ๋ยมูลไส้เดือนผสมไตรโคเดอร์มา ลดการสูญเสียธาตุอาหารในดิน

หากสินค้าเสียหายยินดีรับเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วัน (ต้องรูปหลักฐานการเสียหาย)

ปริมาณสุทธิ 1000 กรัม

วิธีใช้

วิธีการใช้

  • พืชในกระถาง อัตราการใช้ 1 กำมือ/กระถางกว้าง 1 ฟุต วิธีการใช้ โรยในกระถางทุก 2 สัปดาห์
  • พืชต้นใหญ่ อัตราการใช้1 กก./ทรงพุ่มรัศมี 1 เมตร วิธีการใช้ โรยทั่วทรงพุ่มทุก 1 เดือน
  • พืชยกร่องปลูก อัตราการใช้ 1 กก./พื้นที่ 10 ตารางเมตร วิธีการใช้ โรยให้ทั่วแปลงก่อนปลูก

บทวิจารณ์

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *
ราคา
ความคุ้มค่า
คุณภาพ